בפתיחת הישיבה הציג משרד יער אדריכלים, את התוכנית המלאה לבניית 6000 יח"ד. לאחר הצגת התוכנית היה סבב של דיונים לגבייה, התמיכה הראשונית הגיעה מטעם רמי אלימליח, חבר ועדת הותמ"ל, שטען כי האזור המיועד לבנייה הוא הקרקע היחידה שנותרה בחדרה ובמידה ויבנו יוכלו גם  לשפר תשתיות בעיר במסגרת התוכנית. התוכנית גם אמורה לתת פתרון לשטחי פינוי בינוי ברחבי חדרה ודיור למשתכן לטובת בני המקום ,מקווה שהעירייה תמשיך ותתמוך בתוכנית.

צילום: צביה-חן שרעבי

להצהרתו ענה לו נועם גרייף, מהנדס העיר חדרה שהעירייה מבינה שזה צורך מדיני אבל אנחנו לא מקבלים את התוכנית בהכנעה ולא בכל מחיר נתמוך בה. יש לעירייה השגות תכנוניות ותשתיות לגבי ההצעה של יער אדריכלים.  חדרה ספגה מכה בעבר ורק בשנים האחרונות חדרה התאוששה וצריך תכנית שתענה על צרכים עירוניים. וכרגע לא הוצגה בכלל טיוטת הסכם גג מול העירייה. מהנדס העיר הצביע על בעיות תשתית ותחבורה שהפתרונות שהתוכנית הציעה פשוט אינן ישימות. 

נציגת משרד הפנים טענה לגבי התוכנית שיש בה חוסר בשטחי מסחר ולכן היא תמהה האם התוכנית מאזנת את חדרה בהיבטים הכלכליים או דווקא מחלישה אותה? כי בניה בלי שטחי מסחר מספיקים תגרום לגרעון שנתי קבוע בתקציב העירוני.

נציג משרד השיכון אמר שברור לו שנעשה מאמץ מהצוות להביא מוצר תכנוני טוב אבל עיריית חדרה מודאגת ובצדק, ישנן סוגיות שונות שהן פתירות כי בפועל, גם אם תצא התוכנית לדרך, אני מניח  השכונה לא תאוכלס לפני 2022, אך ישנן סוגיות כבדות שצריך לטפל בהן בד בבד, במיוחד בעיית התחבורה נראית כמו אגוז קשה. זאת לאור העובדה שנציגת משרד התחבורה שגם נכחה בישיבה הביעה התנגדות לחיבור נוסף לכביש 9  אל חדרה.צילום: צביה-חן שרעבי

התנגדות עזה נשמעה מהמשרד לאיכות הסביבה ומהחברה להגנת הטבע. כי גם אם ידלגו על בנייה בשמורות, הבנייה מסביב תגרום להרס גם לשמורת ביצת זייתא הסמוכה. לישיבה גם הגיעו במיוחד  שלושה תושבי בית אליעזר, צביה-חן שערבי, רון שגן ואופיר בן-דוד הם נכחו בישיבה ואף הביאו את עמדתם הנחרצת כנגד התוכנית. בשיחה ביציאתם מהישיבה, צביה חן אמרה ל- mynet  "רק היום ראינו בדיוק מה מתוכנן, מבחינת דיור ומבני ציבור ומבחינת תשתיות - רק עכשיו אנחנו יודעים מה מתוכנן שם, זאת תכנית מאוד בעייתית ,שצריך לעצור". רון שגן הוסיף: "ביקשנו גם את שיתוף הציבור במידע הזה, כי אף אחד מהציבור לא מודע לתוכנית הזו" הישיבה הזו היא רק ישיבה ראשונה במסגרת ניסיון הותמ"ל לאשר לבנות באופן מהיר 6000 יחידות דיור.

מעיריית חדרה נמסר: "מהנדס העירייה אינג' נועם גרייף ייצג את עיריית חדרה בדיון שהתקיים בותמ"ל, והציג בהרחבה את התייחסות העירייה והשגות התכנון המוקדם במישור התחבורתי תשתיתי, אורבני ומוניציפלי. בסיכום הדיון הנחתה מתכננת הותמ"ל את צוות המתכננים להטמיע את השינויים שדרשה העירייה, ביניהן ישיבות עבודה עם משרד התחבורה בדבר מערך הכבישים וקידום שדרוג המט"ש בכפוף לתקצוב משרד האוצר, ובנוסף הנחתה את רמ"י לקדם טיוטת הסכם גג ולהטמיע את כל המטלות התב"עיות. לאחר שיושלמו ויבוצעו כל המטלות הללו, יחל הליך שיתוף ציבור."