טקס קביעת מזוזה נערך בסניף מילגם (זכיינית משרד התחבורה למבחני נהיגה במעשיים) בקניון מול הפרדס בבית אליעזר.

ארנון מנהל הקניון, אודי מארגון מורי הנהיגה בחדרה ושירי מזכירת הסניף נכחו במעמד הקביעה לעוד הרבה מבחני נהיגה מוצלחים.

ארנון מנהל הקניון, אודי מארגון מורי הנהיגה בחדרה ושירי מזכירת הסניף