חופרים עם רשות העתיקות (צילום: דוברות עיריית חדרה)

-
כיתות י' של תיכון הרב תחומי בחדרה יצאו לשבוע עבודה מהשעה 6:00 בבוקר עד 15:00 בצהריים בתל אסאוויר, בסמוך לקיבוץ ברקאי, זאת במסגרת מעורבות חברתית קהילתית בשיתוף פעולה מוצלח עם רשות העתיקות.

גליה לבן אבוהב, רכזת תנועות הנוער ומעורבות חברתית קהילתית בפנאי העיר, ברכה על הפעילות ומסרה כי לאחר פגישה משותפת עם  אייל עפגין מנכ"ל פנאי העיר מנהלת מחלקת הנוער יעל איטח, פורום תנועות הנוער וגזבר רשות העתיקות, ייצאו בקיץ הקרוב גם תנועת הנוער המכבי הצעיר לשבוע עבודה.

"היוזמה להעסקת בני הנוער הינה תולדה של שיתוף פעולה בין התיכון, עמותת פנאי העיר ורשות העתיקות", אמרה לבן אבוהב, "העסקתם של בני הנוער בחפירות ארכיאולוגיות הוגדרה כהצלחה ולאור זאת, צפויים להיפתח מקומות עבודה נוספים,  באתרי החפירות של רשות העתיקות המיועדים לבני נוער".