אתמול (4.2.2019) ניתן פסק דין בעתירה שהגישה עמותת לימוד כדורגל בתי ספר מכבי חדרה (ע"ר) המנהלת את קבוצת הפועל חדרה נגד רשם העמותות, עיריית חדרה וראש העירייה.  בית משפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל את עמדת רשם העמותות וקבע כי אין מקום להתערב בהחלטת רשם העמותות שלא לתת לעמותה אישור ניהול תקין לשנת 2018.

בהיעדר אישור ניהול תקין לשנת 2018 לא יועברו אל קבוצת הפועל חדרה כספי העירייה והטוטו שהיו צפויים לעבור לקופת הקבוצה. מדובר בסך כ-5 מיליון ש"ח מכספי הציבור. 

אורן גולן | צילום: איתמר רותם

בביקורת שביצע רשם העמותות בעקבות תלונות שהתקבלו על התנהלות העמותה, נמצאו ליקויים ופגמים חמורים הנובעים מהתנהלות לא תקינה של העמותה, ובין היתר; קליטת פעילות של עמותות ספורט אחרות בניגוד לדין, חלוקת רווחים אסורה בכספי העמותה, תשלום לחבר ועד, עסקאות עם צדדים קשורים ללא דיווח, ועוד. לעמדת רשם העמותות, ליקויים אלה העידו כי פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה ולתקנון העמותה.

בית המשפט קבע בהחלטתו כי ".... מדובר במצבור של ליקויים שאינם מעטים או קלי-ערך, אלא הם בגדר ליקויים מהותיים. עסקינן בהפרת הוראות חוק והנחיות הרשם. בכל אחד מהליקויים ובוודאי במשקלם המצטבר, יש בה כדי להוביל למסקנה כי עמדת הרשם שקבע כי התנהלות העותרת לא הייתה תקינה, היא עמדה ראויה...".

בית המשפט קיבל את עמדת הרשם שהובאה באמצעות עו"ד חגי דומברוביץ' מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) וקבע בפסק הדין: "קיים קושי בכך שמוסדות העותרת התעלמו מהוראות הדין כשלנגד עיניהם היו ההישגים הספורטיביים בבחינת המטרה מקדשת את האמצעים, ובדיעבד אותם מוסדות באים בטענה לפיה הישגי העותרת עלולים להיפגע עקב התוצאות הנובעות מהפרת הדין. אין צורך לומר כי התנהלות מסוג זה אינה עולה בקנה אחד עם עקרון שלטון החוק, והיא אף עלולה לפגוע בעקרון השוויון אל מול עמותות אחרות בתחום הספורט, שהקפידו לפעול בהתאם לדרישות הדין".

כמו כן, בית המשפט חייב את קבוצת הפועל חדרה בהוצאות לטובת רשם העמותות בסך של 22,000 ₪.

יש לציין כי בחודש שעבר, ינואר 2019 בית המשפט המחוזי בחיפה דן בבקשה לפירוק העמותה שהוגשה לאחרונה ע"י רשם העמותות. בדיון בבקשת הפירוק ניתן תוקף של פסק דין למתווה שהוסכם בין העמותה לבין רשם העמותות, בו נקבע, בין היתר, שכל הנהלת העמותה וחבריה יתפטרו מתפקידם, וכי תמונה ועדת איתור שתפקידה יהיה לאתר חברים חדשים לעמותה, ואלה יבחרו את הנהלת הקבוצה. בנוסף קבע בית המשפט כי לעמותה תמונה משקיפה, וכי כל הוצאה של העמותה, שאיננה חלק מהוצאותיה השוטפות, תחייב קבלת אישור מקדים של המשקיפה.  

פסק הדין מביא לידי ביטוי את העיקרון שעל עמותות המנהלות קבוצות ספורט להקפיד גם על ההיבטים הניהוליים והכספיים הנובעים מעצם היותם תאגיד שלא למטרות רווח. שכן, לא סביר שקבוצה שנוהלה בניגוד להוראות הדין, תוך העברה בלתי תקינה של פעילות, ושימוש לא מפוקח בכספים, תקבל כתוצאה מכך יתרונות המאפשרים לה לקבל כספים שלא הייתה זכאית להם, ובכך להשיג יתרון לעומת קבוצות אחרות. מדובר בפסק דין תקדימי שמבקר התנהלות בלתי תקינה שרווחת אצל גורמים המנהלים קבוצות ספורט במסגרת של עמותות, ומתעלמים מהוראות הדין הנוגעים להתנהלות תקינה. פסק הדין קובע כי החלטות הרשם לשלול מהעמותה אישור ניהול תקין עומדת בעינה, גם אם כתוצאה מכך, הישגיה הספורטיביים של הקבוצה עלולים להיפגע.

מהפועל חדרה/גבעת אולגה נמסר: "הפועל חדרה מקבלת את החלטת בית המשפט ושומרת לעצמה את הזכות לערער".