מכללת אלקטריק. טענה כי בידיה הסכם עם העירייה | צילום: אלעד גרשגורן

עיריית חדרה הגישה תביעה נגד מכללת אלקטריק בדרישה שתפנה את משרדיה בעיר. העירייה טוענת, כי המבנה והמקרקעין בהם היא פועלת שייכים לה.

המכללה פועלת מזה שנים מתוך מספר מבנים הסמוכים לבית החולים הלל יפה. לטענת העירייה, היא ניסתה במהלך השנים האחרונות לפנות את המכללה מהמקום אולם ללא הצלחה, לנוכח המצב פנתה לבית המשפט. נוסף על הפינוי מבקשת העירייה להוציא צו הריסה למבנה שהוקם במקום על ידי המכללה ללא היתר.

לטענת העירייה, עד שנת 2008 קיימה המכללה את פעילותה מתוך מבנים הנמצאים בסמוך לנכס הציבורי. בשנת 2008 העתיקה הנתבעת את מקום מושבה אל הנכס הציבורי. ומאז ועד היום היא מקיימת את פעילותה במספר מבנים בשטח כולל של כ- 496 מ"ר ללא מכרז ומבלי שהתקבלו לכך אישורי מועצת העיר ומשרד הפנים. בתביעה נטען כי בנוסף משתמשת המכללה בארבעה מבנים נוספים לכיתות לימוד ושירותים, ללא היתר בנייה.

לטענת העירייה, במשך תקופת ההחזקה בנכס, מכללת אלקטריק אינה משלמת דמי שכירות. נוסף על כך, עד תחילת שנת 2014 שילמה באופן חלקי בלבד את דמי הארנונה.

בתביעה מצוין כי בחודש יוני 2014 נשלחה מטעם מנהל מחלקת הנכסים בעירייה אל מנהל המכללה, דרישה לסילוק מהנכס. מנהל המכללה דחה את טענות העירייה וביקש לקיים פגישה. פגישה אכן התקיימה בלשכת מנכ"ל העירייה, במהלכה טען מנהל המכללה כי הוא מחזיק בנכס כדין על פי הסכם שחתם עם ראש העירייה הקודם חיים אביטן ומנהל אגף החינוך דאז אמנון אריה. מנהל המכללה אף הציג בפני נציגי העירייה מסמך חתום מחודש אוגוסט 2008.

על פי המסמך המכללה תפנה את השטחים במתחם על חשבונה, ותשכור מהעירייה מספר מבנים לצורך קיום פעילותה. עוד נקבע כי המכללה תשכור מהעירייה את המעבדות, הכיתות והמשרד ל-10 שנים ללא תשלום דמי שכירות. בכל הנוגע לארנונה, נקבע כי במשך 5 שנים לא תחויב המכללה בתשלום כלשהו ובהמשך תחויב בתשלום חלקי בלבד.

לטענת העירייה המסמך לא נמצא בתיקייה. בנוסף היא טוענת, כי הסכם השכירות אינו חוקי ואין לו כל תוקף משפטי. לטענתה, מנהל הנכסים בעירייה, הבהיר למנהל המכללה כי הוא מחזיק בנכס הציבורי שלא כדין ועל כן הוא נדרש לפנותו. בתביעה מצוין כי בחודש אפריל 2015, התקיימה פגישה במקרקעין בהשתתפות נציגי העירייה והמכללה, במהלכה הביעו נציגי המכללה נכונות להתפנות בתוך שנה בצורה מסודרת. אלא שאז התברר לעירייה כי המכללה מסרבת לפנות את המקרקעין.

לקראת סוף שנת 2015, הציעה העירייה למכללה, על מנת להימנע מהליכים משפטיים, לחתום על התחייבות לפיה תפנה את הנכס בסוף תקופת השכירות בחודש אוגוסט 2018. לטענת העירייה נציגי המכללה הודיעו כי יבחנו את האפשרות בחיוב אולם ככל שחלף הזמן, התברר כי מדובר בסחבת מכוונת.

העירייה מבקשת מבית המשפט להורות למכללה לפנות את השטח לא יאוחר מחודש אוגוסט 2018.

מנכ"ל מכללת "אלקטריק”, שלום מסיקה מסר: "המכללה מחזיקה הסכם חתום עם עיריית חדרה לפיו היא יכולה להישאר בנכס עד סוף שנת 2023. תמוה כי העירייה בחרה להתנהל כגוף בריוני שאינו מכבד מסמכים שעליהם הוא חתום".