בית המשפט לעניינים מקומיים בחדרה הורה על ביטול צו הריסה שהוצא לפני כ-20 שנה נגד נכס בשכונת גבעת אולגה, שהוקם בלי היתר בנייה.

בשנת 1999 הורשע בעל הנכס על פי הודאתו בעבירה של בנייה בלי היתר, לאחר שבנה תוספת לבית מגורים קיים. בעקבות הרשעתו הוציא בית המשפט צו הריסה לתוספת שהיה אמור להיכנס לתוקף בחלוף 18 חודשים מהמועד שבו ניתן גזר הדין. בית המשפט קבע בגזר הדין, כי במקרה שהנאשם לא יקבל היתר בנייה ולא יהרוס את המבנה, "תעשה כן הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה תוך שלושה חודשים מתום המועד ועל חשבון הנאשם".

מבנה מתפורר | צילום ארכיון: לירן טטרו

אלא שצו ההריסה לא בוצע מאז, לא על ידי בעל הנכס וגם לא על ידי הוועדה. בשנת 2006 הלך בעל הנכס לעולמו, ובית המשפט מינה את עו"ד אשר בג'רנו לכונס נכסים של הנכס. כדי למכור את הנכס לצד ג', התבקש בית המשפט למחוק את צו ההריסה.

בבקשה למחיקת הצו שהגיש עו"ד בג'רנו לבית המשפט לעניינים מקומיים הוא טען, כי אף שחלפו כבר כ-20 שנה מאז שניתן גזר הדין שבמסגרתו הוצא צו ההריסה, נמנעה הוועדה מלבצעו, ויש להניח כי הוא לא יבוצע אי פעם, שכן "זאת מדיניות הוועדה לתכנון".

בג'רנו טען, כי הוועדה לתכנון ולבנייה אינה מבצעת את צווי ההריסה של עצמה, אלא "כל מטרתה בקנסות היא למלא את קופתה".

בתגובתה הודיעה הוועדה, כי אינה מסכימה למחיקת הצו שכן הנכס לא נהרס או הוכשר, אך שופטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחדרה, רקפת סגל-מוהר, החליטה לקבל את הבקשה והורתה על מחיקת הצו.