בית המשפט המחוזי בחיפה דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגישו מארק פייסחוב ואביו שוליח פייסחוב נגד העירייה, הוועדה המקומית וחכ"ל, ואף מתח בקורת על התנהלותם. כך דיווחה הבוקר (א') עיריית חדרה.

בבקשה לתביעה טענו פייסחוב ואביו כי דיירים בעין הים חויבו בתשלום עבור תחזוקת הפארק הסמוך לביתם בעין הים. לטענתם מדובר בגבייה בלתי חוקית ולפיכך דרשו השבה של הסכומים שנגבו, בסך כ-1.7 מיליון שקלים.

שכונת עין הים חדרה (צילום: החברה הכלכלית)

באמצעות עו"ד נעמה דרוקמן מהלשכה המשפטית של העירייה, ועוה"ד איתן רוטשילד וליאת ברוך מחכ"ל, נטען כי לא העירייה, לא הוועדה ולא חכ"ל גבו דבר כלשהו מהמבקשים או מדיירים בשכונה, אלא הגבייה בוצעה על-ידי החברות היזמיות שעמן התקשרו הדיירים בחוזי מכר, וכחלק מהתמורה בגין רכישת הדירות.

עוד טענה העירייה כי למרות ששטח הפארק הוא פרטי וחובת תחזוקתו חלה על היזמים, לקחה על עצמה העירייה את נטל תחזוקת הפארק, ובכך למעשה היטיבה עם האינטרס הציבורי של תחזוקה נאותה והולמת של שטח הפארק.

בית המשפט קיבל במלואן את טענות העירייה ודחה את כל הטענות של פייסחוב ואביו. בית המשפט אף מתח בקורת על התנהלותם, ובעיקר על מארק פייסחוב, וקבע כי כלל אינו מייצג ראוי והולם של הקבוצה שבשמה ביקש לאשר תובענה ייצוגית.

בנוסף חייב בית המשפט את פייסחוב ואביו בהוצאות בסך של 15,000 שקלים לטובת העירייה והוועדה, ו-17,550 שקלים לטובת חכ"ל.

מארק פיסחוב, אחד ממגישי העתירה, התייחס היום לדיווח. "העירייה, באמצעות החברה הכלכלית עשתה מסמך עקרונות עם הקבלנים, לפיו הקבלנים מוותרים על חלק ממגרשים בהם יבנו יחידות דיור.

"מנגד הקבלנים קיבלו תוספת יחידות דיור לפני ההפקעה (כפי שהסביר מהנדס העיר, לו הייתה מבוצעת הפקעה מראש זה היה פוגע בכמות יחידות דיור שניתן לאשר לקבלנים כי תוספת יחידות דיור פונקציה ישירה של שטח המגרש). לכן תוספת יחידות דיור אושרה בשנת 2012, השטח נרשם להפקעה והפך לציבורי בשנת 2017 והפארק נפתח רק ב- 1.2018. אמנם העירייה טוענת כי השטח פרטי, אך הוא מזמן הפך לציבורי ועיכוב בפתיחת הפארק נבעה כדי למנוע מבעלי דירות מסביב לפארק לתבוע מעירייה פיצויים בגין ההפקעה. כאמור, בעלי דירות בשנים 2015 – 2016 נאלצו כנגד מסירת מפתח לדירה לשלם לקבלנים תשלום עבור תחזוקת הפארק למרות שהוא רק נפתח ביום 3.1.2018

"לכך, יש להוסיף הצהרות של ראש העירייה בישיבות מועצת העיר וטקס פתיחת הפארק, כי עירייה לקחה תחזוקה של הפארק על עצמה, ואף אושר סעיף תקציבי בגין תחזוקת הפארקים.

"מדוע חברה כלכלית מקבלת על כך כספים שנתקבלו מבעלי דירות (מה שנגבה על ידי קבלנים מבעלי דירות עבר לחברה הכלכלית), ועיריית מתחזקת את הפארק הרי הכסף מקבלת החברה הכלכלית? מדוע החברה הכלכלית משכירה שטח קטן מהפארק לרוכל מזון ומקבלת לקופתה מדי חודש 3,000 ₪ ומצהירה בפני בית המשפט יחד עם העירייה כי השטח הינו פרטי?

לזכותי תקדימים משפטיים רבים לרבות נגד עיריית חדרה על גביה לא חוקית של תשלומים מיסוי עירוני. לא קל להתמודד מול גופים גדולים, בעלי ממון = כספי הציבור. אני רואה בעשייתי שליחות ציבורית. אני גאה שכל תושב חדרה היום יודע מה תשלומי הורים בגני ילדים ובתי ספר מותרים לגביה ואילו אסורים, כל תושב העיר יודע שכספי פיתוח מועברים לתקציב רגיל לכיסוי גירעונות בניגוד למוצהר על ידי קברניטי העיר על תקציב המאוזן ועוד. אמשיך לחשוף לציבור את מה שעירייה לא רוצה שתדעו".