חברי מועצת העיר אישרו תב"ר בגובה חצי מיליון שקלים, המיועד להחרפת המאבק בהחלטת הות"ל להקים שדה תעופה במזרח העיר.

הסכום שאושר במועצת העיר כולל שכר יועצים מקצועיים מומחים, לרבות אדריכל ומתכנן ערים, יועצי אקוסטיקה, וכן יועצים כלכליים, אסטרטגיים, משפטיים ועוד, המלווים את המאבק של עיריית חדרה, ממועצה מאזורית מנשה ורשויות נוספות להקמת שדה תעופה אזרחי תת"ל 74 במזרח העיר.

שדה התעופה הרצליה | צילום: אורי, ויקיפדיה

המאבק בהחלטת הות"ל כולל דרכי פעולה נוספות במקביל לערוצים המשפטיים וערוצים של קשרי ממשל, כולל פעילות מסיבית לרתום את הציבור ועיבוי  המאבק באמצעות צעדי מחאה כמו הפגנות, חסימת צירים ועוד.

בערוץ המשפטי הגישה עיריית חדרה, וכך גם המועצה האזורית מנשה, בג"ץ נגד הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות (ות"ל), רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, וכן שרי התחבורה והאוצר, בדרישה לבטל את הבחירה בחדרה מזרח כחלופה להקמת שדה תעופה במקום שדה התעופה בהרצליה.

בעתירה שהגישה עיריית חדרה נטען כי הליך בחירת החלופות היה פגום מיסודו. המסמך הסטטוטורי שעל-פיו מתוכננת תפרוסת שדות התעופה בישראל הוא תמ"א 15, המפרט את רשימת שדות התעופה המאושרים אשר עברו הליך תכנון ובחינה ונמצאו ראויים למיקום שדה תעופה מההיבטים התכנוניים והסביבתיים. אתר חדרה מזרח אינו נכלל עם רשימת האתרים שנקבעו בתמ"א 15 לשדה תעופה. אי לכך ההכרזה על חדרה מזרח נעשתה בהיעדר סמכות וחוסר סבירות לדיון במסגרת הות"ל ומהווה עקיפת המועצה הארצית והוראות תמ"א 15, תוך חריגה מהמסגרת שיועדה לתוכנית תשתית לאומית.

בניין עיריית חדרה| צילום: אסף פרידמן

עוד נטען כי ההכרזה על התוכנית בהתייחס לחלופת חדרה מזרח, התבצע מבלי שהוצגה לעירייה התוכנית המוצעת ולא ניתנה לה שהות ללמוד את התוכנית ולהגיב בצורה מסודרת. העתירה נטען כי מועד ההכרזה, סמוך לבחירות לראשות העירייה ולמועצת העירייה כאשר המערכת העירונית כולה עסוקה בבחירות, היא בגדר מחטף.

העתירה, המגובה במסמכים ובחוות דעת מקצועיות, טוענת כי התוכנית לוקה בחוסר סבירות קיצונים, סותרת תוכניות מאושרות (כוללת תוכנית המתאר של חדרה), מהווה הגבלה על התפתחות העיר, ופגיעה סביבתית קשה.

לאור כל זאת, ונימוקים נוספים הנכללים בעתירה, דורשת העירייה להוציא צו המורה על ביטול ההחלטה וכל קיום דיון נוסף לרבות מתן זכות טיעון מלאה לעירייה ולוועדה המקומית.