חברי האופוזיציה בחדרה - שלוש סיעות, החרימו את ישיבת ההצבעה ואישור התפקידים במועצת העיר שנערכה אתמול. 

ברביעי בערב (9.1) נערכה ישיבת המועצה שלא מן המניין שנועדה להביא לאישור המועצה את הרכבה של הקואליציה העירונית. למרות שראש העירייה גנדלמן עדכן כי לא מן הנמנע שחברים נוספים יצטרפו לקואליציה והיא עוד תמשיך להתרחב מעבר ל14 המושבים מתוך 21 במועצה, הודיעו במשותף, באיחוד מפתיע של שלושת סיעות האופוזיציה, מחוברים, הליכוד וש"ס כי לא תגענה לישיבה המיוחדת, שעניינה מינוי סגני ראש עיר וחברים בועדות השונות.

מצביעים בעד תפקידי המועצה. הישיבה אתמול | צילום: עיריית חדרה

בישיבה שלא מן המניין, אושרו לבסוף ברוב בעלי התפקידים הבכירים, שיכהנו בקואליציה העירונית לצד ראש העיר צביקה גנדלמן. לתפקיד מ"מ ראש העיר מונה ניר בן-חיים, לסגני ראש העיר מונו טל אליהו ורומן גישר, ולתפקידי המשנה לראש העיר מונו חדוה יחזקאלי ומלכיאל אלבז. עוד אושרו במועצה הממונים על התיקים השונים ואיוש ועדות העירייה.

ובחזרה לאופוזיציה. בהודעה המשותפת לה חברים שלושת הסיעות באופוזיציה נכתב שזאת בשל העובדה שאין דיון ממשי בישיבת מועצה זו, וכל מטרתה היא להתכנס עבור הצבעה טכנית לקואליציה, והם אינם מאמינים ביכולתה של הקואליציה להעביר את העיר ממצב של קיפאון ומשבר למצב של תפקוד.

בועז ביטון | צילום: פרטי, מהעמוד של בועז ביטון, שס חדרה

סיעות האופוזיציה יגישו בכתב לראש העירייה את דרישותיהם לייצוג החובה של חברי האופוזיציה בוועדות החובה והדירקטוריונים של החברות העירוניות, על מנת שיוכלו לשרת באופן מיטבי את תושבי העיר מהאופוזיציה.

לסיום, כתבו סיעות האופוזיציה בהודעה המשותפת שהם מאחלים לקואליציה הצלחה, משום שהצלחתה היא הצלחת העיר.