פה אחד. יחזקאלי לאחר שנבחרה בישיבת המועצה | צילום מסך

מועצת העיר הצביעה פה אחד למינויה של המשנה לראש העיר חדוה יחזקאלי לתפקיד יו"ר המועצה. עד למינויה מילא ראש העיר צביקה גנדלמן, או אחד מסגניו, את תפקיד יו"ר המועצה.

ראש העיר הביא את המלצתו למינויה של יחזקאלי לאישור המועצה, בהתאם לסעיף 130 ג' לפקודת העיריות.

על-פי פקודת העיריות, "מועצת עיר שמספר חבריה 21 או יותר, רשאית לבחור מבין חבריה יושב ראש בהסכמת ראש העירייה. החלטה על בחירת יושב ראש מועצה תתקבל בישיבה מיוחדת וברוב חברי המועצה, ויכול שהבחירה תתקיים באותה ישיבה".

מינויה של יחזקאלי אושר בישיבה מיוחדת שהתקיימה מיד בתום ישיבת מועצה מן המניין.

המינוי אושר פה אחד על-ידי כל חברי המועצה, ויחזקאלי קמה ממקומה והודתה לחברים על הצבעתם.

המינוי ליו"ר המועצה עלה להצבעה זו הפעם הראשונה בחדרה. המינוי התאפשר לאחר שהעיר חצתה את קו 100 אלף התושבים, וכתוצאה מכך גדל מספר חברי המועצה מ-19 ל-21 חברים, אשר על-פי החוק רשאים לבחור יו"ר למועצת העיר.