הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה הודיעה על הפקדת תוכנית המתאר המקומית למרכז תחבורתי משולב במתחם חדרה מערב.

התוכנית מציעה איחוד וחלוקה מחדש למגרשים במתחם, וזאת לצורך ניצול שטח יעיל להקמת מתחם תחבורתי הכולל מבנה תחנה, מסחר, משרדים, תחנת דלק, חניונים ומבנים נלווים.

הדמיית מתחם התחבורה המשולב בחדרה | צילום: דוברות העירייה

בתוכנית נקבעו שלבי ביצוע אשר יבטיחו את השילוב בין אמצעי התחבורה השונים ואת תנועת הולכי הרגל בין הפרויקט לסביבתו.

כמו כן, התוכנית כוללת חיבור לדרכים הקיימות בסביבתה באמצעות הסדרת צמתים, חניות, מדרכות, פיתוח נופי, גנני, מעברי הולכי רגל - על ותת קרקעיים - וטיפול בתשתיות.

מטרת התוכנית איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי הוראות בנייה לצורך הקמת מרכז תחבורתי הכולל תחנת רכבת וטרמינל אוטובוסים המשולבים בשטחי מסחר ומשרדים ומאפשרת מיקום חלק מהחניות גם במגרש של מסוף האוטובוסים.

מרכז התחבורה המתוכנן יכלול מסוף רכבת, תחנת רכבת, מסוף אוטובוסים, תחנות אוטובוסים, מוניות, חניון ציבורי, שטחים למבנים ומתקנים להעלאת  נוסעים והורדתם, טעינה ופריקה של מטענים, אחסון מטענים, משרדים, מסחר, מעברים עיליים ותחתיים, מתקנים לשילוב הרכבת עם אמצעי הסעה אחרים, חנייה ציבורית וכל בנייה או שימוש אחר הקשור לתחנת הרכבת ונועד לשרת את צורכי הרכבת להפעלה השוטפת של השירות הרכבתי ומתן שירות לציבור המשתמשים.

תוכנית הבינוי תיתן פתרון גם לדרך גישה לרכב חירום, ובנוסף יובטח מעבר להולכי רגל מעל מסילת הברזל לקישור בין שני חלקי המסוף.

המסוף יתוכנן בעיצוב התואם את חשיבותו ומיקומו בעיר ויצופה בציפוי קשיח על-פי ההנחיות המרחביות של הוועדה המקומית חדרה. בשטחים הציבוריים יהיו נטיעות, פסלים, מעברים ציבוריים על ותת קרקעיים להולכי רגל ושבילי אופניים, פיתוח סביבתי ועוד.

התוכנית מופקדת לעיון הציבור במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה.