המוקד העירוני הציג את דוח הפעילות לשנת 2018, ממנו עולה כי בשנה החולפת נרשמו יותר מ-135 אלף שיחות נכנסות למוקד, ממוצע של כ-372 שיחות ביום.

במסגרת שיפור השירות נמדדה מהירות המענה, ונמצא כי 76 אחוז מהשיחות נענו תוך פחות מדקה, וכ-24 אחוז נענו אחרי דקה.

המוקד העירוני חדרה | צילום: דוברות העירייה

הפניות למוקד התבצעו בכל האמצעים העומדים לרשות התושבים, כאשר ההתפלגות מצביעה על עדיפות ברורה לפניות באמצעות הטלפון ולאחריו ווטסאפ, ובמרחק רב משני האמצעים האמורים בוצעו פניות גם בדוא"ל, פקס, אתר האינטרנט של העירייה, אפליקציה "עיריית חדרה", פניות בכתב, וקבלת קהל.

בדוח השנתי עולה כי בסך הכל בשנת 2018 נכנסו 135,605 שיחות, כ-61 אלף מתוכן היו פניות שלא נזקקו למענה מסיבות שונות, למשל קבלת תשובה מההודעה המוקלטת לשאלה שהתכוונו לשאול; קבלת ההמלצה המוקלטת להיעזר באמצעי ההתקשרות הנוספים ועוד, וכן שיחות שנענו בו במקום ולא דרשו המשך טיפול, רובן שיחות שביקשו מידע בנושאים שונים כמו למשל ימי קבלת קהל, שעות פתיחה בעירייה ובגופי סמך, מספרי טלפון, פרטים על אירועים עירוניים וכדומה.

יותר מ-60 אלף היו שיחות שבגינן נפתחה פנייה והופנו לטיפול האגפים הרלוונטיים בעירייה.

בין השיחות שטופלו מופיעות פניות שאינן קשורות באופן ישיר לעיריית חדרה אלא לארגונים חיצוניים כמו משטרה, מד"א, כיבוי אש, בזק, הוט, חברת החשמל, איגוד ערים לאיכות הסביבה הכפוף למשרד להגנת הסביבה, חברת "נתיבי איילון", תאגיד "מי חדרה" ואחרים.

יודגש כי גם כאשר אגפי העירייה מדווחים למוקד העירוני על גמר טיפול, מתבצעות בדיקות נוספות שנועדו לוודא את אופן הטיפול.

בסקרים שבוצעו במהלך השנה למדידת שביעות רצון הפונים, השיבו 2,658 שאינם מרוצים, ו-466 השיבו כי פנייתם טופלה חלקית. ולעומתם כ-26 אלף מהנסקרים אמרו שהם שבעי רצון מהטיפול בפנייתם.

את המוקד העירוני מנהלת אושרת סולומון, והוא כפוף לאגף אכיפה וביטחון של עיריית חדרה.