שדה התעופה בהרצליה | צילום: מאיר פרטוש

אין צורך בהקמת שדה תעופה חלופי לשדה התעופה בהרצליה. עם מעט שינויים ניתן להסתדר גם עם שדות התעופה האזרחיים הקיימים בארץ.

כך קובע עו"ד נרי ירקוני, בחוות דעת שהוזמנה על ידי החברה להגנת הטבע. חוות הדעת תוצג בדיון הקרוב בהפקדת התוכנית להקמת שדה התעופה. בדיון גם יוצגו תסקירי החלופות השונות. ירקוני אף פוסל את הקביעה של רשות שדות התעופה, שעל-פיה חדרה-מזרח היא האופציה הטובה ביותר להקמת שדה תעופה אזרחי.

עו"ד ירקוני היה בעברו מנהל מינהל התעופה האזרחית וחוקר תאונות אוויריות, והוא בעל משרד עורכי דין וייעוץ בענייני תעופה. בעברו היה טייס קרב וטייס במטוסי בואינג, והוא נחשב לאחד המומחים הגדולים לתעופה אזרחית.

>> "צוות התכנון של רש"ת החליט, למרות החלטות והמלצת קודמות בעניין, שלא ללכת לכיוון של פיצול הפעילות של הרצליה ולפזר את השימוש. הוא בחן היקף פעילות שנתי שלא על פי הנתונים העדכניים, מה שמחזק את התחושה שצוות התכנון היה מוטה"

בדוח קבע, כי לרשות שדות התעופה אין כלל מנדט לעסוק בנושאי תשתיות לאומיות. בנוסף קבע, כי אין צורך בהקמת שדה תעופה חלופי להרצליה, וכי עם מעט שינויים, ניתן להסתדר גם עם מצאי שדות התעופה האזרחיים הקיימים. "סוגיה מרכזית שעומדת בבסיס הדברים", כתב ירקוני בדוח, "והיא: לא המדינה, ולא שר התחבורה בפרט הובילו את שרשרת ההחלטות, אלא רשות שדות התעופה (רש"ת)".

נרי ירקוני. "לא המדינה אלא רשות שדות התעופה הובילה את שרשרת ההחלטות" | צילום: איל פישר

על פי ירקוני, הובלת תהליך קבלת ההחלטות על ידי רש"ת היתה שגויה, שכן הגוף שהיה צריך להוביל תהליך בעל משמעות לאומית כזאת הוא המדינה, ולא גוף עם אינטרסים כלכליים כמו רשות שדות התעופה.

החלופה וההתנגדות

החיפוש אחר שדה תעופה חלופי החל בעקבות הכוונה להעתיק את שדה התעופה האזרחי בהרצליה. בעקבות כך, יזמה רשות שדות התעופה ב-2016 סקר שבחן עשרות אתרים ברחבי הארץ, כדי לבדוק מי מהם הוא החלופה הטובה ביותר להקמת שדה תעופה.

מסקנות הסקר שונו פעמים מספר, עד שבשנה האחרונה נבחרה חדרה-מזרח לחלופה הטובה ביותר בעבור שדה התעופה. בחדרה, כמו ביישובי המועצה האזורית מנשה, שהטיסות צפויות לרחף גם בשטחה, מחו נגד ההחלטה. תושבים רבים הביעו חששם ממטרדי רעש, מבעיות בטיחות ומזיהום אוויר. גם הארגונים הירוקים, כמו החברה להגנת הטבע, מתנגדים להקמת השדה בחדרה-מזרח בטענה, כי עם תוכנית הוותמ"ל לבניית 6,000 יחידות דיור בסמוך אליו, שתי התוכניות יחד יכלו את האזורים הירוקים בעיר, וירמסו את ה"מסדרון האקולוגי" הקיים.

ירקוני טוען, כי ההחלטה על הקמת שדה התעופה חלופי להרצליה התעלמה מתוכנית המתאר הארצית לתעופה (תמ"א 15) וממסקנות ועדת בודינגר, שקבעה את ההיפך הגמור.

"בשנת 2000 אושרה תמ"א 15, שעניינה תוכנית מתאר ארצית לתפרוסת שדות התעופה", כתב ירקוני בדוח, "והנה ברשימת שדות התעופה והמנחתים שאושרו בתמ"א 15 אין כל אזכור לאופציה כלשהי שהועלתה בסקר". ועדת בודינגר, בראשות מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף הרצל בודינגר, בחנה את תוכנית המתאר הארצית בשנת 2009. ירקוני כותב, כי "הוועדה המליצה לאמץ את תוכנית המתאר הארצית (תמ"א 15) למעט שינויים קלים, וכן ליזום תוכנית מפורטת בעבור שדה תעופה עין שמר". כלומר, גם ועדת בודינגר לא ראתה צורך בהקמת שדה תעופה נוסף.

"וכך נמחקו המלצותיהם של אנשי 'תמ"א 15' וחברי ועדת בודינגר, כאילו חברי שתי הוועדות הללו לא הבינו די בתעופה, בביטחון ובבטיחות. הובלת התהליך על ידי רש"ת היתה משוללת כל סמכות חוקית, ולפיכך בכל מקרה בטלה היא", כותב ירקוני.

אזורי אימון

טיעון שניתן בעד הקמת שדה תעופה חדש הוא העדר אזורי אימון. ירקוני קבע, כי הנחות צוות התכנון של רש"ת, על כך שקיימים אזורי אימון רק בשרון, וכי השדה חייב להיות באזור, מייתרות למעשה את כל הסקר: "שתי ההנחות אינן מדויקות", כתב, "ואם נוסיף לכך את האזורים שכן קיימים בפריפריה, ואת היקף הפעילות הריאלי של שדה הרצליה, נגיע למסקנה, כי יש עוד אופציות לפיזור השימוש בשדות התעופה הקיימים. על רקע כל אלה יש בהחלט מקום לבחון כראוי את 'פיזור השימוש' בשדות הקיימים, ולו בבחינת מוטב מאוחר".

>> "צריך לשאול, האם כל בתי הספר לטיסה חייבים להיות בשרון? כל הטיסות המסחריות צריכות לצאת מהשרון? מועדון התעופה חייב להיות בשרון? טיסות המשטרה, האחזקה, כיבוי האש וכדומה, חייבות לצאת מהשרון?"

אחד הטיעונים העיקריים של רשות שדות התעופה לטובת הקמת שדה תעופה בחדרה-מזרח הוא התנגדות חיל האוויר להקמתו באזורים אחרים. אלא שירקוני מציין, כי: "צוות העבודה על תוכנית המתאר כלל נציג של מערכת הביטחון והצוות בוועדת בודינגר, חוץ מבודינגר שהיה 'רק' מפקד חיל האוויר, נשיא עמותת חיל האוויר ויו"ר מכון פישר למרכז אסטרטגיה וחלל, כלל עוד שישה אנשים ממערכת הביטחון ומחיל האוויר. האם ייתכן שכל אלה לא היו מודעים לבעיות ולצורכי חיל האוויר? מן הראוי, בכל מקרה, להעלות את רמת ההחלטות בדבר האיזונים הראויים בין צורכי חיל האוויר ומערכת הביטחון לצורכי התעופה האזרחית לדרגה ממשלתית בכירה יותר מאשר לצוות העבודה של הרש"ת".

השטח שבו מתוכנן לקום שדה התעופה. ההחלטה תשתנה?

גם את הטענה, שעל-פיה יש לאגד את כל השימושים בשדה אחד, הזים ירקוני: "צוות התכנון של רש"ת החליט, למרות החלטות והמלצת קודמות בעניין, שלא ללכת לכיוון של פיצול הפעילות של הרצליה, ולפזר את השימוש. הוא בחן היקף פעילות שנתי שלא על פי הנתונים העדכניים, מה שמחזק את התחושה שצוות התכנון היה מוטה בהמליצו לרכז את כל הפעילות התעופתית במרכז, בסמוך לתל אביב, ברמה כזאת שעולה על הריכוזיות שקיימת היום".

בהקשר הזה תוהה ירקוני, "צריך לשאול האם כל בתי הספר לטיסה חייבים להיות בשרון? כל הטיסות המסחריות צריכות לצאת מהשרון? מועדון התעופה חייב להיות בשרון? טיסות המשטרה, האחזקה, כיבוי האש וכדומה, חייבות לצאת מהשרון?"

לטענת ירקוני, נימוק אחד שאינו מוזכר בתוכנית הוא הנימוק הכלכלי: "לרש"ת אינטרס להוזיל את בניית החלופה ולמקסם את רווחיה העתידיים. הגם שאין פסול בשיקולים כלכליים, השיקולים להקמת שדה תעופה צריכים להיות לאומיים ולא כלכליים. שיקולים כלכליים מביאים לתוצאה של שדה אחד", סיכם.

תגובות

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "הדוח הוכן לבקשת החברה להגנת הטבע, הסבורה כי על ידי פיזור שימושים אפשר לתת מענה לצרכים התעופתיים מצד אחד, ולהימנע מהקמת שדה תעופה חדש ופגיעה מיותרת בשטחים הפתוחים, מצד שני. חוות הדעת המקצועית של ירקוני תוצג על ידי אנשי החברה להגנת הטבע בכל הזדמנות שתהיה להם בפני מקבלי ההחלטות, כולל במוסדות התכנון, שבה יושבים נציגי החברה להגנת הטבע, במטרה להראות כי הקמת שדה חדש מיותרת לחלוטין, וכי ניתן להימנע מכך.

"חוות הדעת הוכנה בעבור החברה להגנת הטבע, שהיא עמותה סביבתית ולא משרד ממשלתי, והמדינה לא חייבת לקבלה. עם זאת, היא נכתבה על ידי מומחה בתחום בעל שנים רבות של ותק וניסיון, וקובעת חד-משמעית כי אין צורך בהקמת שדה תעופה נוסף, אלא יש להסתפק בשדות קיימים. אנו מקווים, כי מקבלי ההחלטות יאמצו את הדוח ויבינו, שהקמת שדה תעופה חדש הוא מעשה מיותר, שיגרום נזק סביבתי ונופי, ועלות כלכלית כבדה למשק".

בחברה להגנת הטבע מדגישים, כי בדיון שהתקיים לפני חודשים מספר, הוחלט על מתן הוראות להכנת תוכנית לשדה תעופה בחדרה-מזרח. הדיון הקרוב אמור להיות דיון להפקדת התוכנית, ובו גם יוצגו תסקירי החלופות למיניהן.

מרשות שדות התעופה לא התקבלה תגובה.