סיעת "מחוברים" הגישה עתירה מינהלית נגד ראש עיריית חדרה, צביקה גנדלמן. חברי הסיעה מבקשים להורות על ביטול החלטת מועצת העיר למנות שני עוזרים בשכר לראש העירייה, על תקן משרת אמון. חברי "מחוברים" טוענים כי המינוי נעשה בניגוד לדין.

ב-28 בנובמבר 2018 התכנסה מועצת עיריית חדרה לישיבה שלא מן המניין. במסגרת ההצעות על סדר יומה של מועצת העיר, העלה גנדלמן הצעה למינוי שני עוזרים בשבילו, בתקן של משרת אמון. לנוכח ההצעה, העלה חבר מועצת העיר, רונן הילף, בקשה לקבל מידע נוסף על אודות המינוי. בהמשך הישיבה פנה גם יו"ר סיעת "מחוברים", עו"ד יניב דרי, והעלה הצעה, שעל-פיה תידחה ההצבעה על מינוי עוזרים בשכר לראש העירייה לישיבה הבאה, כדי לאפשר לכלל בעלי זכות ההצבעה לקבל את מלוא המידע הנדרש לצורך הצבעתם, וזאת מכוח השאלות המשפטיות והעובדתיות, שהוצגו בישיבה בעניין מינוי עוזרים בשכר.

חבר המועצה יניב דרי. צילום: איתמר רותם

בין השאלות שהועלו היו סוגיות, כגון: מהו הסעיף התקציבי שממנו ימומנו המינויים האישיים, כיצד מתיישבים מינויים של שני עוזרים אישיים עם העובדה שבכהונה הקודמת היה עוזר יחיד, מה הגדרת תפקידו של כל עוזר ומה חלוקת התפקידים בין שני העוזרים.

לדברי דרי, אף שסיעת "מחוברים" הביאה בפני מליאת מועצת העיר את ההצעה לדחות את המינויים, ראש העירייה סירב להעלות את הצעתם והיא כלל לא הועלתה להצבעה. בהמשך, כך טען, סירב גזבר העירייה, בועז חריף, למסור את פרטי הסעיף התקציבי למימון המינויים.

בתגובה, הבהירו חברי סיעת "מחוברים" שהם עומדים על הצעת ההחלטה לדחות את הדיון במינויים עד לאחר קבלת כל הפרטים.

לטענת חברי "מחוברים", נטל גנדלמן את המיקרופון מהדוברים, וסירב לקיים הצבעה על הצעת ההחלטה שהעלו, וביקש מחברי המליאה להצביע על הצעתו. בישיבה הצביעו 15 חברי מועצה על מינויים של איציק נחמני לעוזר אישי בכיר לראש העירייה ושל בבר אפללו לעוזר אישי נוסף. שלושת חברי סיעת "מחוברים" התנגדו.

בעקבות כך הגישו חברי הסיעה עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה נגד גנדלמן, נגד עיריית חדרה ונגד הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד אוהד סובל, ובה ביקשו חברי הסיעה מבית המשפט להורות על ביטול ההחלטה למינוי שני העוזרים, בטענה כי היא התקבלה בניגוד לדין, וכן בלי שנדונה כלל הצעת החלטה נוגדת בעניין, שהעלו חברי סיעת "מחוברים".

בעתירה אמרו חברי הסיעה, כי ניהולה של הישיבה לקה בפגמים מהותיים, לרבות במניעת הצבעה על הצעת החלטה של העותרים, ובאי-מתן זכות דיבור בניגוד לדין. "התוצאה מהפגמים האלה היא, שההחלטה שהתקבלה בהצבעה על הצעת ההחלטה של ראש העירייה בלבד היא בטלה, ואינה יכולה לעמוד".

דרי: "כשמשתמשים בכספי ציבור לטובת מינוי עוזרים, יש להציג את המועמדים ואת עבודתם, כמו גם את מקור כספי הציבור שבאמצעותו ימומנו המשכורות. מהות העניין אינה רק העוזרים, אלא השאיפה להפסיק את ההתנהלות העקומה בדרך קבלת ההחלטות".

מהעירייה נמסר: "התגובה תינתן בבית המשפט".