מה מזהמים נפלטים מהמפעלים בסביבה שלכם? מה מפל"ס הזיהום בסביבתכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה השישית ברציפות את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס), הכולל מידע מקיף אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים.

המפל"ס מציג הפחתות בשיעורים של 8%-62% בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2017, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי וצמצום השימוש בפחם לייצור חשמל.

ארובות חדרה - תחנת הכוח "אורות רבין" (צילום: איתמר רותם)

אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות של תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות ברוב מדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלו לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין מרבית מיחידות הייצור בהן פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.

כמדי שנה, המפל"ס משמש כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל. המפל"ס מאפשר את הגברת שקיפות המידע הסביבתי בישראל: המפל"ס מנגיש מידע לציבור על פליטות מזהמים (לאוויר, לים, לנחל, לקרקע) והעברות פסולת מכל המפעלים הגדולים. בנוסף, מאחר שכמעט לכל מדינות ה-OECD יש מרשם פליטות (PRTR), מתאפשרת בקלות השוואה בין המדינות. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה נעזר במפל"ס כאמצעי מסייע לפעילות פיקוח, לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות.

פליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים המדווחים למפל"ס עלתה ב-1% בשנת 2017 ופחתה ב-44% במצטבר משנת 2012. העליה בשנת 2017 נובעת בעיקר מעלייה בפליטות מפעלי אספלט (עלייה בייצור) ומטמנות  פסולת מעורבת (תוספת הטמנה שנתית). בנוסף, בשנת 2016 בוצע עדכון הנחיות חישוב עבור מט"שים (מתקני טיפול בשפכים) שיושם גם במהלך 2017.

דיווחי אסדת הגז תמר של נובל אנרג'י מוצגים בנפרד מאחר והיא נמצאת במרחב הימי, מרוחקת כ-22 ק"מ מחופי ישראל, והשפעתה על הציבור ביבשה היא זניחה. יודגש, כי בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי ליישום מדיניות ה-BAT, המשרד דרש מנובל אנרג'י להפחית אף את הפליטות הללו, והתקנת אמצעי ההפחתה תושלם ברבעון הראשון של 2019 ותוביל להפחתת הפליטה מאסדת תמר ב-98%. יצוין כי באסדת "לוויתן" לא צפויות פליטות אלו, מאחר ותהליך הטיפול בגז הטבעי יהיה במערכת סגורה, הכוללת איסוף הגז הנפלט ממערכות שונות וניצולו כדלק למתקני האנרגיה באסדה.

קיימת גם סכנה לזיהום אוויר. אסדת לוויתן, צילום: אמוץ אוסרי

עוד יש לציין שבמפעלים הנדרשים בהיתרי פליטה לאוויר חלה הפחתה של 5% בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים בשנת 2017.

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC) למפל"ס פחתה ב-15% בשנת 2017 ופחתה ב-8% במצטבר משנת 2012. נתון זה אינו כולל את דיווחי אסדות הגז של נובל אנרג'י מאחר והן נמצאות במרחב הימי והשפעתן על הציבור ביבשה היא זניחה.

ההפחתה בשנת 2017 נובעת בעיקר מהסיבות הבאות:

  • הפחתה של כ-110 טון התרחשה במפעל כרמל אולפינים לאחר יישום דרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה.
  • הפחתה של יותר מ-500 טון בשל ההשבתות במפעלי חיפה כימיקלים במפרץ חיפה ובמישור רותם.
  • חזרה לרמות הפליטה המופיעות בהיתר של רותם אמפרט נגב (כ-1,000 טון). כזכור, ב-2016 נפלטו כ-500 טון נוספים בזמן שדרוג מתקנים לצורך הפחתת פליטות.

בנוסף לכך, בשנה האחרונה המשרד להגנת הסביבה זיהה שגיאות בדיווחי תחנות המעבר של פסולת מסוכנת טביב ואקוכם בפתח תקוה, לגבי הפליטה לאוויר של NMVOC (חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן). המשרד דרש תיקון לאחור של דיווחי השנים 2012 עד 2016. כמות הפליטה המתוקנת של שני האתרים יחד בשנת 2017 עומדת על כ-37 טון NMVOC.

במשרד מדגישים כי המשרד להגנת הסביבה דרש מחברת החשמל להגיש דיווח למפל"ס עבור האנייה המגזזת לגבי השנים 2014 עד 2017. האנייה המגזזת מבצעת גזיפיקציה לגז טבעי נוזלי מיובא, ומזרימה אותו למערכת ההולכה הארצית דרך טרמינל מצוף ימי במרחק של כ-10 ק"מ מול חדרה.