משרד החינוך מפרסם השבוע את רשימת 292 בתי הספר בחטיבה העליונה שהוגדרו השנה כמצטיינים. בתי הספר נבחרו על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ז.

אז אילו בתי הספר הצטיינו בחדרה? ישיבת בנ"ע חדרה קיבל את הדירוג 1 הגבוה, כמו גם גימנסיה חדרה אשר יקבלו מענק למורים על סך 8,326 שקל. 

תכון חדרה בית-אליעזר קיבל את הדירוג 2 המכובד. סכום המענק: 6,244 שקל.

בית הספר תיכון חדרה קיבל את הציון 3 ציון שייזכה כל אחד מהמורים בתגמול של 4,163 שקל. 

בתי הספר אולפ' בנ"ע מ. ברוך, עמל למדעים ולאמנויות ותיכון טכנולוגי נעמת קיבלו את הדירוג 4, שיקנה למורים תגמול בסך 3,122 שקל.

ערכיים, חברתיים ולימודיים | צילום אילוסטרציה: Pixabay

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכול 733 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 292 חטיבות זכו כאמור בתגמול. בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים: שיעור הגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי\לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים: אחוז  הזכאות  לבגרות,  אחוז  הצטיינות  במבחני  הבגרות, אחוז  זכאות  לתעודת  בגרות  איכותית, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע מדעי להיקף 5 יח"ל, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע הומניסטי להיקף 5 יח"ל מידת  השיפור  או  היציבות  בהשוואה  להישגים  בשנה  הקודמת.

לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,122 שקלים לכ-8,326 שקלים (מורים שהועסקו בתשע"ח), זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה 'עוז לתמורה'.