היום בשעות הצהריים אשרה הממשלה את הצעתו של שר האנרגיה והתשתיות יובל שטייניץ לסגירת ארבעת היחידות לייצור החשמל באמצעות פחם בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה  וזאת לא יאוחר מחודש יוני 2022. אישור הממשלה מהווה המשך להחלטת הממשלה לגבי "הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל" (החלטה 3859) מהחודש שעבר.

ארובות חדרה - תחנת הכוח "אורות רבין" (צילום: איתמר רותם)

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, הכריז על תוכניתו למהלך של סגירת היחידות הפחמיות כבר לפני שנתיים, לאחר אישור מתווה הגז והבטחת אספקתו למשק הישראלי. השר שטייניץ הדגיש אז, כי מדובר בהמשך ישיר למדיניות משרד האנרגיה אותה הוא מוביל, על פיה השימוש בפחם יוקטן למינימום האפשרי, תוך שמירה על מקסימום ביטחון אנרגטי.

השר שטייניץ: "הממשלה אישרה היום את תוכניתי לסגירת התחנה הפחמית בחדרה והחלפת הפחם בגז טבעי כחול-לבן. הפחם מזהם את האוויר שאנו נושמים בערך פי 30 מאשר הגז הטבעי, ותחנת הכוח הפחמית בחדרה היא תחנת הכוח המזהמת ביותר במדינת ישראל מזה עשרות שנים. אנו יוצאים לדרך חדשה, ותושבי נתניה, חדרה, אור עקיבא, פרדס חנה והסביבה יזכו סוף סוף לנשום אוויר צלול, בריא ונקי יותר".

ההחלטה קובעת כי סגירת תחנת הכוח הפחמית תחויב בקיומם של שני תנאים:

  1.   תתקיים יתירות באספקת גז טבעי למשק בישראל, באמצעות חיבורם של שלושה מאגרי גז טבעי אשר כל אחד מהם יחובר למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי בתשתית נפרדת. כיום, צורך המשק הישראלי גז טבעי ממאגר "תמר", ושני מאגרים נוספים צפויים לספק גז טבעי למשק עד שנת 2022: מאגר "לוויתן" בסוף 2019 ומאגר "כריש-תנין" בסוף 2020.
  2.   תחילת הפעלה של מחז"מ (  תחנת-כוח במחזור משולב) ראשון, בהספק של כ-600 מגה ואט, אשר יוקם בידי חברה בת של חברת החשמל  לא יאוחר מיום 1.6.2022 בכפוף לאמור בהחלטת הממשלה 3859.