משרד החינוך עושה היום צעד נוסף בהרחבת השקיפות לציבור בישראל. המשרד העלה היום, ד', את נתוני "התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ז במערכת השקיפות של המשרד (אתר מינהל כלכלה ותקציבים).

המערכת כוללת נתונים רבים על מערכת החינוך העירונית – גם בחדר ה כמובן. על פי נתוני משרד החינוך, 16,002 תלמידים לומדים נכון לתשע"ז בעיר (15,314 מתגוררים בחדרה) ב-50 בתי ספר.   1,090 לומדים בכיתה י"ב. 3,557  הם מספר התלמידים הלומדים בתיכונים בעיר.

 אילוסטרציה: freepic

וכמה שווה תלמיד בחדרה? על פי משרד החינוך, כל תלמיד חדרתי שווה 20,214 שקלים. אחוז התלמידים בחינוך הטכנולוגי עומד על 39.5% ואילו בעיר מלמדים 43.51% מורים בעלי תואר שני ומעלה. 5.5% מסך התלמידים בעיר הם תלמידי חינוך מיוחד הלומדים בחינוך רגיל. האשכול הסוציו אקונומי בעיר הוא כידוע 5 נכון להיום.

על פי הנתונים, רק 0.8% מהתלמידים בעיר נשרו מהלימודים בתשע"ז. תלמיד נושר הוא מי שהיה רשום כלומד בבית הספר (לפי סמל מוסד) בשנה הנבדקת, אולם בשנה העוקבת כבר אינו רשום לאף מוסד חינוכי, מתוך כלל תלמידי מוסדות החינוך בחטיבות הביניים וחטיבה עליונה ברשות. המדד לא כולל את מי שלא נרשם מעולם למוסד חינוכי כלשהו.

נתון נוסף המפורסם הוא הבגרויות – והם לפניכם בתמונה:

מתוך נתוני התמונה החינוכית בחדרה - צילום מסך

במשרד החינוך ציינו כי "השנה מציג לראשונה המשרד את "התמונה החינוכית" בכל רמות הגיל; חטיבה עליונה (22 מדדים), חטיבת ביניים (15 מדדים) ויסודי (13 מדדים). המדדים מצויים תחת אשכולות, כך שחלקם קשורים לתחום הערכי וחלקם האחר לתחומים של למידה והישגים, נשירה והתמדה וכן הצוות החינוכי. המדדים פותחו על ידי ראמ"ה (הרשות הארצית להערכה ומדידה בחינוך) וצוות מקצועי מטעם המשרד.

"שקיפות מאפשרת לקבל תמונה רחבה על כלל תחומי העשייה החינוכית"

"מערכת השקיפות בחינוך מציגה את המדדים ברמה מחוזית, רשותית ובית ספרית, וכאמור על פי חלוקה של יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. נתוני בתי הספר מופיעים על פי חמישון ועשירון טיפוח, ובהשוואה לתמונה הארצית ולבתי הספר הדומים להם.

"כמו-כן, המערכת מציגה מאפיינים נוספים בהם: השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, מספר כיתות האתג"ר והמב"ר, שיעור תלמידי החינוך המיוחד ושיעור התלמידים העולים. לצד כל אלה, כוללת המערכת נתונים תקציביים של המשרד ברמה הארצית, המחוזית, הרשותית והבית ספרית. בכך, חובקת המערכת מסד רחב היקף של נתונים והוא מונגש באופן ידידותי, אינטראקטיבי ופשוט.

"שקיפות בחינוך במתכונתה המורחבת מאפשרת למשרד, לרשויות המקומיות ולבתי הספר לקבל תמונה רחבה על כלל תחומי העשייה החינוכית, לבחון את ההישגים השונים, ולנתב את המשאבים על פי תכנית עבודה מסודרת הנשענת על צרכים העולים מהשטח".