סניף מקדונלדס במול החוף | צילום: איתמר רותם

חברת אלוניאל, המפעילה בישראל את רשת המסעדות מקדונלד’ס, הגישה תביעה נגד חברת אמירי זכרון יעקב, מבעלי מתחם מול החוץ וילג', ובה היא טוענת שאמירי גן מפרה את הסכם השכירות שנחתם ביניהן בסוף חודש ספטמבר 2017 בהפרה יסודית.

מפעילת רשת המזון המהיר טוענת כי הנהלת הקניון אינה מספקת שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה כקבוע בהסכם ואינה דואגת לניקיון מרכז האוכל שבמרכז המסחרי באופן שוטף. עוד צוין כי הנהלת הקניון מונעת מאלוניאל את פתיחת המסעדה בשבת בהתאם לתנאי ההסכם.

אוליניאל מבקשת מבית המשפט להצהיר, כי כפי שקבוע בהסכם השכירות, כל עוד חברת אמירי גן מפרה את ההסכם, תקופת השכירות טרם החלה ואלוניאל אינה מחויבת בתשלום דמי שכירות וניהול.

לא פעיל זמנית | צילום: איתמר רותם

לטענת אלוניאל, זמן קצר לאחר שהחלה הפעילות במרכז המסחרי בחרה הנתבעת, בניגוד להסכם להפסיק את הניקיון במרכז האוכל שבמרכז המסחרי ולהטיל על אלוניאל את תחזוקתו וניקיונו של מרכז האוכל.

בנוסף, בניגוד גמור לקבוע בהסכם, מנסה אמירי גן  למנוע מאלוניאל להפעיל את המסעדה בימי שבת ומאלצת את אלוניאל לשאת באופן פרטני בהוצאות התפעול והתחזוקה של מרכז האוכל בימי שבת.

כלומר, נטען בתביעה של אלוניאל, אמירי-גן מנסה להתנכל לנו ולמנוע מסניף המקדולנד'ס "להתנהל כסדרו, כל זאת בבריונות ממש, תוך ניסיון לקבוע תנאים חדשים ושונים מאלו הקבועים בהסכם, בניגוד לרצונה של אלוניאל ולכל דין, ותוך שהיא גורמת לאלוניאל לנזקים רבים".

לסיכום נטען בתביעה של אלוניאל, כי אמירי גן "עושה דין לעצמה, פועלת בחוסר תום לב משווע, מפרה את הוראות ההסכם בין הצדדים ברגל גסה והכול על מנת לשפר את תנאי ההסכם באופן חד צדדי ובניגוד לעמדתה של אלוניאל. אלוניאל מבקשת מבית המשפט להתיר לה לתבוע את נזקיה הממוניים לאחר ההכרעה בתביעתה זו ובהתאם לה".

מתחם המזון במול החוף | צילום: איתמר רותם

מהנהלת מתחם מול החוף נמסר: "מדובר בטענות חסרות שחר ובסיס מצד חברת אלוניאל , חברת אוליאל מפעילה מזה כחודשיים את הסניף במרכז כאשר היא מפרה בגסות את החוזה ולא משלמת דמי שכירות ודמי ניהול כלל.

"על פי ההסכם בין הצדדים אין אנו מחויבים לפתוח את מרכז המזון בשבת, הסדרים אל מול חברת אלוניאל  לאפשר תיחת מרכז המזון בשבת לפנים משורת הדין לא צלחו – תגובה מתאימה תמסר לבית המשפט".