"לא מסבירים, רק גובים". מארק פיסחוב (צילום: אלעד גרשגורן)

מארק פיסחוב, תושב חדרה ומומחה למיסוי עירוני, לא ציפה לפגוש שוטרים ואיש אבטחה שימנעו ממנו לעיין בתיק בניין במחלקת ההנדסה, זכות הקיימת לכל תושב.

פיסחוב שנאלץ להפסיק לעיין בתיקי בניין בעירייה עקב בקשת השוטרים שהוזעקו לעברו, כתב מכתב חריף בנושא אל טל אליהו, אשר מילא את מקומו של ראש העירייה צביקה גנדלמן באותו המועד ואל שרון אנג'ל, היועצת המשפטית .

שלושה ימים לאחר כתיבת המכתב, קיבל פיסחוב מכתב תשובה מהעירייה בו הוזמן מחדש להגיע ולעיין בתיקי הבניין וזאת לאחר שעובדי העירייה הרלוונטיים עודכנו מחדש בזכות זו, זכות השמורה לכל תושב.

הסיפור החל ביום חמישי ה-14 ליוני אז הגיע פיסחוב למחלקת ההנדסה בעירייה בשעות קבלת קהל, ביקש תיקי בניין כדי לעיין בהם ולצלם את המידע הנחוץ לו. בתוך תיקי הבניין יש את פירוט תשלומי היטלי פיתוח ששולמו בגין היתר בניה, היסטוריה של הקמת תשתיות, הרחבות בניה וכו'. פיסחוב, זקוק לאינפורמציה זו במסגרת תביעה ייצוגית שלו כנגד העירייה על תשלום תחזוקת הפארק בשכונת עין הים.

פיסחוב מספר את השתלשלות האירועים: "החלטתי, בשל נחיצות המידע, להגיע בעצמי למחלקת ההנדסה בשעות קבלת קהל, לבקש אותם תיקי בניין ולעיין בהם בעצמי ולצלם את הדרוש לי. בקבלת קהל במחלקת הנדסה, האחראי על הארכיון, העביר את החומר לחדרה של רותי ממחלקת ההנדסה בטענה שמעיינים רק אצלה ואני לא יכול לעיין בתיק זה החוק. כמובן הוא לא ידע להפנות אותי לחוק, כי בעצם אין חוק כזה, אלא מדובר בהנחיה של היועצת משפטית של העירייה.

מארק פיסחוב  (צילום: אישי)

"כשהגעתי לחדרה של רותי, שם היו מונחים תיקי בניין שביקשתי לעיין, נשאלתי עבור מה, ולדבריהם אסור לי לעיין בתיקים. הסברתי לה, שכבר פניתי למחלקת חופש מידע ועד היום לא קיבלתי את המבוקש ולכן הגעתי לעיין בעצמי, ואני מבקש לראות את החומר.

"רותי ביקשה שנלך ביחד למחלקת חופש מידע ושיהודית אסולין,  הממונה על חופש מידע בעירייה, תאשר לי לעיין בתיק. סירבתי. רותי יצאה מחדרה ועמדתי שם ועיינתי בתיקי בניין.

"פתאום התחיל האחראי על הארכיון לרוץ במחלקה, לצעוק שאני עושה עבירה על החוק ואסור לי ויפטרו אותו מעבודה בגללי ושאני אפסיק לראות את התיק וכו'....זאת בעוד רותי קיבלה הודעה ממחלקת חופש המידע כאילו הפניה שלי מלפני חצי שנה לקבלת החומר נענתה ונסגרה, מה שהתברר בדיעבד כטעות שלהם במחלקה.

בינתיים, דאג מנהל הארכיון שיגיע איש ביטחון מקומת קרקע. לאחר שהבהרתי לו שוב, שאני בסך הכל מעיין בתיק ואין לכך כל איסור חוקי. במקביל הגיעו גם שני שוטרים. השוטרים טענו שברגע שרותי יצאה מחדרה אסור לי להיות שם והם מבקשים ממני לצאת מחדרה ולא להיות בו.

"השוטרים ביקשו ממני לשבת בצד לחכות ולא לעיין בתיקי בניין, לא רציתי להתעמת עם השוטרים וכך עשיתי. אז הגיע טלפון נוסף מאסולין האחראית לחופש המידע בעירייה והיא טענה כי יש הנחיה של יועצת המשפטית של העירייה שאין זכות לעיין בתיקי בניין, זו החלטת העירייה ומותר להם, כלומר, למעשה העירייה חוסמת ממך אפשרות לעיין בתיקים ו/או לראות מידע ציבורי".

בניין עיריית חדרה| צילום: אסף פרידמן

פיסחוב עזב את העירייה כועס, חזר לביתו וכתב מכתב ארוך אל ממלא מקום ראש העיר, טל אליהו, המשמש עתה כראש העיר בפועל ואל היועצת המשפטית עו"ד שרון אנג'ל.

בין היתר  פיסחוב: "עולה כי יש הנחייה של היועצת המשפטית של העירייה לגבי איסור עיון בתיקי בניין, אשר נוגדת זכות חופש המידע לציבור, הנגשת מידע לציבור ופגיעה בזכויות תושבי העיר[...] אני שומר על זכותי בכל עת לפנות לכל ערכאה משפטית על מנת לתקן עוולה חברתית זו ולאפשר לתושבי חדרה לקבל מידע בדבר עיון בתיקי בניין לציבור".

לאחר שלושה ימים הגיעה התשובה הרשמית של העירייה, בו היא מזמינה את פיסחוב לחזור ולעיין בתיקי הבניין. כמו כן נכתב: "בהתאם להוראות הדין, זכות העיון בתיקי הבניין מוקנית לציבור (תוך החרגת תכתובות פנימיות ומסמכים אשר קיים שחשיפתם תפגע בפרטיותו של אדם, בסוד מסחרי או בנושאים ביטחוניים). הנחייה ברוח האמור כבר ניתנה בעבר לגורמים הרלוונטיים בעירייה והנ"ל עודכנו פעם נוספת בחוות הדעת כאמור".

וכך, שבוע לאחר שעובדי העירייה הזעיקו שוטרים שבקשו מפיסחוב להפסיק לעיין בתיק בניין, חזר פיסחוב לעירייה ולמרות מבטים עוינים שקיבל (לדבריו) מאותם עובדים שפגש שבוע שעבר. הוא קיבל את התיקים שביקש ועיין בהם כרצונו.