קיימת גם סכנה לזיהום אוויר. אסדת לוויתן, צילום: אמוץ אוסרי

במכתב ששלח איגוד ערים שרון-כרמל אל אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, הוא מבקש ליישם מספר נקודות משמעותיות שהושגו בנושא אסדת לוויתן שאמורה לקום באזור חדרה-חוף הכרמל ומעוררת מחאות גדולות מזה שנים.

כמו כן, בעתירה שהוגשה וההתייחסות אליה, מתחייבת המדינה על המספר שהיה ידוע עד כה בכלליות, ומציינת כי הטיפול בגז לא יעלה על 2.4 מיליון קוב לשעה. בכך מתקבעות ההערכות הראשוניות כחלק מאפשרות המעקב והטיפול בזיהום שיווצר בשל התהליך.

במכתב תחת הכותרת "הבנות והסכמות להשפעות סביבתיות מאסדת ליוויתן", כותב מנכ"ל האיגוד ניר סהר, כי "מטרת האיגוד הינה לשמור על כלל ההיבטים הסביבתיים במרחבנו, ובכך לדאוג לאיכות חיי 600,000 התושבים הנמצאים בשטח האיגוד, במסגרת חוקי העזר של האיגוד".

קראו גם:

מחאה שהיא גם מסיבה: אל תגנבו לנו את הים

סהר מוסיף וכותב כי "עומד בפנינו פרויקט לאומי מאוד גדול, וכגודל הפרויקט כך גם ההשפעות שלו על הסביבה. בכדי שהאיגוד יוכל לעשות את עבדותו המקצועית בצורה מהימנה, אנו נבקש את שיתוף הפעולה ואת השקיפות במלוא המידע על פרויקט לוויתן".

סהר מציין כי במסגרת הנפקת ההיתרים, לא נבדק מערך הפליטות לאוויר מהטיפול בגז. "בבקשת היתר הפליטה של נובל אנרג'י נמצאו נתונים סותרים לערך הפליטות המבוטא בריכוז של  TOC. בכדי להשתמש במודלי פיזור זיהום אוויר, אנו נדרשים להכיר את הרכב המזהמים הספציפיים וכמותם".

מנכ"ל האיגוד ניר סהר (מימין) ויו"ר האיגוד יעקב אדרי (צילום: איגוד ערים שרון כרמל)

בכוונת האיגוד להוסיף ל – 18 תחנות ניטור האוויר הפזורות במרחב (כמצורף בנספח ב') אנלייזרים נוספים הייעודיים לבדיקת פליטות המזהמים הפוטנציאליים מהאסדה.

סהר מוסיף כי "התרשים המצורף, מיכל הקונדנסט שיוצב באתר חגית מוגדר כתחנת קבלה, ולא כמיכל חירום לו טוען משרד האנרגיה. ע"פ בג"צ 2974/17, הקונדנסט יוזרם למיכל באתר חגית רק במקרה שבו בשל תקלה לא ניתן יהיה להזרימו לבתי הזיקוק בחיפה (כמפורט בסעיף 3 להחלטתה המאוחרת של המועצה הארצית), אך ע"פ השרטוט ניכר כי המיכל יהיה מלא בקונדנסט בכל עת".

​יו"ר איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל יעקב אדרי, אמר: "פעלנו על מנת שכמות הגז המופקת באסדה- תוגדר באופן רשמי, על מנת שלא יווצר מצב בו התפוקה תגדל באופן ניכר ואז גם תגבר רמת הזיהום ותפגע בבריאות ואיכות חיי התושבים. אנו שמחים על כך שמשרדי הממשלה קיבלו את דרישתנו ובכך נמנעה פגיעה  באיכות ובבריאות חיי התושבים".

מנכ"ל האיגוד ניר סהר הוסיף וציין כי "הגדרת כמות הפקת הגז  על ידי הממשלה, בעקבות דרישתנו, תאפשר לנו לפקח באופן מדוייק על הליך הייצור- מבחינה סביבתית על מנת להבטיח שלא יווצר זיהום החורג מהתקנות שקבע המחוקק, ובכך לשמור על איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים".

יש לציין כי פעילי ארגון שומרי הבית יחד עם הארגונים הירוקים , החלו השבוע במסע הפגנות נרחב ברחבי המדינה, בכדי לעורר את התושבים לסכנות הצפויות במקרה של הקמת אסדת גז לוויתן, במרחק של כ- 10 ק"מ מהחוף הישראלי.

ביום שישי האחרון (11.5) הפגינו כ 350 פעילים של ארגון שומרי הבית במרכז חורב, אליהם הצטרפו מאות מתושבי חיפה, כמו גם פעילי הירוקים של חיפה, מגמה ירוקה, פעולה ירוקה, הקואליציה לבריאות הציבור, מטה הפעולה נגד הרחבת בז"ן ונוספים.