עיריית חדרה שכרה את שירותיו של גוף המתמחה בבדיקת רמות קרינה, לבחינת ההשפעה של קו מתח גבוה בשכונת הפארק על השטח שבו צפוי להיבנות בית הספר בשכונה.

בחוות דעת שהכין פרופ' סטיליאן גלברג, ראש אגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה בעקבות הדו"ח, הוא טוען שהאזור בטוח ואף היה מוכן שנכדיו ילמדו בבית הספר החדש בשכונת הפארק. בעקבות פרסום דבריו הגיבו בועד שכונת הפארק במספר שאלות משלהם.

בהודעה שהוציאה עיריית חדרה נכתב: "העירייה בחרה בשירותיו של גוף שבעבר כבר נשכר גם על-ידי תושבי השכונה, כך שממצאיו אמורים להיות מקובלים על כל הצדדים.

"על מנת שבית הספר ייפתח בספטמבר 2019 בצורה הבטוחה והבטיחותית ביותר, ביצעה חברת החשמל לבקשת העירייה עבודות בעלות של כחצי מיליון שקלים להקטנת המרחקים בין מוליכי החשמל למרחקים דומים לאלה הקיימים בעמוד חשמל קומפקטי, ובכך ירדה בצורה משמעותית החשיפה לקרינה".

האזור המיועד לבית הספר בשכונת הפארק וקווי המתח (צילום: איתמר רותם)

בעירייה אומרים כי מקו המתח הורחקו המיקומים המתוכננים של הכיתות ושל חצר בית הספר, במחיר של צמצום כיתות מ-18 ל-12 כיתות בלבד.

לאחר כל זאת, כאמור, "בוצעה בדיקה נוספת, שממצאיה הוגשו לפרופ' סטיליאן גלברג, ראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, שהוא הגוף הנושא באחריות לתחומי הקרינה על פי החוק. לאחר בחינת הממצאים הגיש פרופ' גלברג חוות דעת, לפיה בית הספר יהיה בטוח מפני קרינה.

"לדברי פרופ' גלברג, לאחר שחברת החשמל ביצעה עבודות להפחתת החשיפה לקרינה באזור בית הספר, ירדה באופן ניכר החשיפה סביב הקו, וכיום רמת החשיפה שנמדדה נמוכה באופן משמעותי מהספים המומלצים.

"המלצות המשרד להגנת הסביבה, בתיאום עם משרד הבריאות, הינה למנוע ככל הניתן חשיפות ממוצעות בכיתת לימוד העולות על 4 מילגאוס ביום עם צריכת חשמל שיא. ערכי רמות הקרינה שנמדדו בשכונת הפארק בתאריך 28 במרץ 2018, לאחר ביצוע העבודות של חברת החשמל, מעידים כי רמת החשיפה בכיתות לא תעלה על כ-2 מיליגאוס".

פרופ' גלברג מצהיר חד משמעית: "במקרים כאלה השאלה היחידה הרלוונטית מבחינתי היא האם אני הייתי רוצה שנכדיי יגיעו יום יום ולהרבה שעות לבית ספר זה. התשובה היא, במקרה זה, הינה בהחלט כן. אין ולא צפויות בכיתות בית הספר רמות קרינה גבוהות מן המומלץ על-ידי המשרד".

בעקבות פרסום ההודעה ביקשו בועד שכונת הפארק להגיב במספר שאלות:

"אנו רק תוהים לגבי שלושה דברים:

1. בית הספר המכיל הוזז לבסוף מתחת לקווים למיקום אחר ובמקומו אמור לקום בית ספר רגיל. הייתכן שמה שלא מספיק טוב למכיל (כלומר סף הקרינה הקיים במתחם) כן מספיק טוב לילדי העיר?

פה נבנה בית הספר בשכונת הפארק (צילום: איתמר רותם)

2. מדוע המדידות שלנו מצביעות על ממוצע קרינה גבוה משאר בתי הספר שבדקנו ואנו צריכים לקבל את המבנה הזה עם כל הספקות שבו?

3.בית הספר המתוכנן לקום פה שתוכנן בתחילה רק לתושבי שכונת הפארק הפך לבית ספר על אזורי, כלומר לכל תושבי העיר, שמישהו ישאל עצמו מדוע ?

אמתנו את העירייה על טענותיה וגם לאחר ששינתה העירייה (בעלות של חצי מיליון ש"ח) את הקווים לא חל שינוי, ברשותנו גם דו"ח בדיקה המוכיח זאת, בעוד העירייה לא הציגה דו"ח כזה אנו כן. בכיתות צפוי להיות מעל 2 מיליגהאוס קרינה ע"פ הדוחות הללו וזאת בשונה ממה שהציגה העירייה.

הוכחנו את העירייה ואת המשרד להגנת הסביבה על טעויותיהם בעבר. לא נלך כעיוורים לאחר מכתב כזה או אחר שלהם ללא הוכחה".