עיריית חדרה (צילום: איתמר רותם)

עיריית חדרה זכתה בערעור שהגישה לבית המשפט העליון, ובעקבות זכייתה תשיב ההסתדרות לעירייה כ-452 אלף שקלים.

הפרשה המשפטית החלה בשנת 2012 כאשר חברת הכלל מבית ההסתדרות הגישה נגד העירייה תביעה לביטול הפקעה של בית התרבות ע"ש אליעזר קפלן בבית אליעזר, והשבת הנכס הציבורי לידיה. משלא עלה הדבר בידה הגישה ההסתדרות תביעה כספית חלופית כנגד העירייה.

בנובמבר 2015 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי ולפיו חויבה עיריית חדרה לשלם לחברת הכלל של ההסתדרות פיצוי הפקעה בתוספת הוצאות משפט בסך של כ-692 אלף שקלים בגין הפקעת  בית התרבות.

העירייה ערערה על פסק הדין, והשבוע קיבל בית המשפט העליון את הערעור. בית המשפט קבע כי הפיצוי שאותו אמורה העירייה לשלם הוא בגובה 200 אלף שקלים בלבד, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 20% מהסכום שנפסק, ובסך הכל240 אלף שקלים.

עוד פסק בית המשפט העליון כי ההפרש בין הסכום ששילמה העירייה לבין סכום החיוב יוחזר על-ידי ההסתדרות לעירייה בתוך 45 יום. בסך הכול חויבה ההסתדרות להשיב לקופת העירייה כ-452 אלף שקלים, סכום המהווה כ-65 אחוז מהסכום שפסק לטובתה בית המשפט המחוזי.

את עיריית חדרה ייצג בדיון עו"ד יורם חן מהמחלקה המשפטית של העירייה.