מחלה (צילום: פיקסביי)

עובדת עיריית חדרה לשעבר כבת 52, לקתה במחלה כרונית תורשתית שכתוצאה ממנה, הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כמי שאיבדה לחלוטין את כושר עבודתה. העובדת פוטרה לטענתה בשל התדרדרות במצבה בשנת 2015.

לאור מצבה הרפואי הקשה פנתה העובדת בתביעה לקבלת פנסיית נכות לחברת הראל פנסיה וגמל בה בוטחה כעובדת עירייה. 

ועדה רפואית של קרן הפנסיה קבעה כי על אף שהעובדת נמצאת באובדן כושר עבודה מלא, היא אינה זכאית לקצבת נכות מקרן הפנסיה.

קרן הפנסיה נימקה את הדחיה בכך שטרם חלפו 60 חודשים מאז הצטרפותה של העובדת לקרן ולכן על פי תקנון הקרן אין היא זכאית לתגמולים בשל מחלתה אשר קדמה למועד הצטרפותה לקרן. ‏

או אז התברר לעובדת, לתדהמתה, כי עיריית חדרה פעלה בניגוד לדין המחייב את המעסיקים לצרף את כל עובדי המשק לקרנות הפנסיה, והיא צורפה לקרן הפנסיה רק בחודש נובמבר 2011, כלומר- כ-3 שנים לאחר תחילת העסקתה.

עיריית חדרה (צילום: איתמר רותם)

בצר לה פנתה העובדת לעוה"ד נדב ליטמן ויוסי כהן ממשרדו של עוה"ד דוד פייל, אשר הגישו בשמה תביעה נגד עיריית חדרה ובה טענו להתנהלות המנוגדת לחוק.

לדבריהם, לא ייתכן שגוף ציבורי כעיריית חדרה יתנהל בנגוד גמור להוראות הדין. כמו כן, טען עוה"ד פייל בתביעה לרשלנות ולחוסר תום לב משווע מצד העירייה, שהותירה את העובדת ללא קצבה מינימלית שתבטיח את רווחתה לשארית ימיה.

לדבריו, עיריית חדרה אף הגדילה לעשות ואילצה את האישה להתפטר עקב אי יכולתה לעבוד בגלל מצבה הרפואי – אך מנעה ממנה תשלום פיצויי פיטורין מלאים, להם היא זכאית בגין 7 שנות עבודה.

עורכי הדין העמידו את נזקיה על יותר מ-720 אלף שקל. התביעה נדונה בימים אלה בבית הדין לעבודה בחיפה.

מעיריית חדרה נמסר: "המדובר בעוד דוגמה להתנהלות הכושלת בקדנציה הקודמת, איתה צריכה הנהלת העיר דהיום, להתמודד.  כשנקבל את כתב התביעה נגיב בבית המשפט".