מעל ל-400 כלי רכב בחדרה המוגדרים כגרוטאות או כנטושים צפויים להיגרר למגרש ייעודי לגרוטאות רכב. לקראת תחילת פעילותו של קבלן פינוי שנבחר במכרז, החלה סיירת איכות הסביבה, הפועלת במסגרת אגף אכיפה וביטחון של עיריית חדרה, לבצע פעילות התראתית בכל חלקי העיר.

עוד ב-mynet:
העיר לנהג טרקטורון שהתפרע וקיבל אגרוף באף
השכנים של תשובה: "ההפגנות הפכו למטרד"

לדברי מנהל היחידה לאיכות הסביבה איציק בוזגלו, סיירי היחידה מדביקים התראות לקראת פינוי על מאות כלי הרכב הנטושים בעיר, וזאת בנוסף לשליחת התראות בדואר לבעלי כלי רכב שאותרו.על פי תנאי המכרז, אמור לפעול חניון ייעודי במרחק שלא יעלה על כ-20 ק"מ מהעיר חדרה, אולם בשום אופן לא במרכז העיר.

על פי תנאי המכרז, גרוטאות רכב או כלי רכב נטושים שיושבו לבעליהם, יועברו לבעלים תמורת תשלום לקבלן עבור פינוים. גרוטאות רכב או כלי רכב שלא הושבו לבעליהם, יפונו מהחניון ויועברו לגריסה או לפירוק.

בימים האחרונים מבצעת היחידה לאיכות הסביבה סיורים ברחבי העיר, במטרה לאתר גרוטאות וכלי רכב נטושים ולהדביק עליהם התראה לפני פינוי.

יצוין, כי במסגרת חוק "הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים" (התשס"ח-2008). יש לפקחי היחידה סמכויות אכיפה משמעותיות, כולל כניסה לשטחים, מתן דוחות, הטלת קנסות גבוהים, הגשת תביעות, סמכות לעכב, לחקור וסמכויות אכיפה נרחבות נוספות. כלומר, בעקבות החוק מוסמכים פקחי היחידה לאיכות הסביבה לאתר מפגעים סביבתיים וגם לאכוף סנקציות נגד הגורמים העברייניים.

בעיריית חדרה מבהירים, כי יגלו אפס סבלנות כלפי עבריינים סביבתיים, וכי אגף אכיפה וביטחון יפעל בנחישות לטפל בבעיה עד למיגורה.