טעות שביצעה עיריית חדרה בתחשיבי היטלים הובילה לגביית יתר של כ-18 מיליון שקלים. כך נטען בבקשה לאישור תביעה ייצוגית, שהוגשה בשבוע שעבר על ידי שני תושבי העיר.

התובעים ביקשו לבנות תוספת בנייה בבנייני מגורים נפרדים, שבעבורם שולמו היטלים. אלא שמהר מאוד התברר לתובעים, כי נעשתה טעות חמורה בתחשיב תעריפי ההיטלים שביצעה העירייה.

טופס תשלום ארנונה. צילום: הרצל יוסף

בתביעה נטען, כי העירייה טעתה בתחשיבי חוקי העזר של סלילה, תיעול ושצ"פ (שטח עירוני פתוח), באופן שהוביל לגביית יתר של עשרה אחוזים מכלל המשלמים היטלי פיתוח בשנתיים האחרונות, בשווי מוערך של 18 מיליון שקלים.

לטענת התובעים, המיוצגים על ידי משרד עורכי הדין שימי גולן, המתמחה במיסוי עירוני ובתביעות ייצוגיות, תחשיבי חוקי העזר של עיריית חדרה נערכו בשנת 2012 על ידי משרד עורכי תחשיבים חיצוני, והוא ביצע טעות חשבונאית, כאשר הפחית את שטחי הבנייה המשמשים כשטחי שירות פעמיים במקום פעם אחת.

התובעים טוענים, כי במעשיה, גרמה העירייה לקבוצת משלמי היטלי הפיתוח בשנתיים האחרונות נזק של כ-18 מיליון שקלים, וכי עליה להודיע על השבת הכסף. התובעים מצביעים על משא ומתן אינטנסיבי שהתנהל מול העירייה לטענתם, במשך כשנה מיום הגשת פנייה מוקדמת לעירייה ועד להגשת התובענה, אשר לא צלח.

עו"ד שימי גולן | צילום: אלבום פרטי

התובעים טוענים, כי התובענה הוגשה בשל התנהלותה המקוממת של עיריית חדרה, שגבתה היטל סלילה, היטל תיעול והיטל שטחים ציבוריים ביתר ובניגוד לדין, וזאת, בשל טעות אריתמטית שנפלה בתחשיבי חוקי העזר.

תגובת עיריית חדרה: "אנחנו לא מנהלים התדיינויות משפטיות באמצעי התקשורת. נעביר התייחסותנו לעתירה לבית המשפט".