קבלת קהל במחלת הכספים בחדרה | צילום: עיריית חדרה

מארק פיסחוב הוא תושב גבעת אולגה וכלכלן שמומחה במיסוי מוניציפאלי, כלומר במיסי ארנונה ובהיטלים עירוניים. בימים אלו, מנהל מארק כארבע תביעות ייצוגיות כנגד העירייה בנושאי תשלומי ההורים בגני ילדים, היטלי שמירה, מיסוי בריכות שחייה בבתי מגורים ועלות הארנונה בשכונת עין הים.

 בעקבות תביעות אלו, יותר ויותר תושבים החלו לפנות למארק בשאלות בנושאי הארנונה, מארק מספר שלא פעם שאלו אותו תושבים מגבעת אולגה, כיצד ייתכן שעל שטחה של גבעת אולגה קיים שנים רבות מתקן חברת חשמל הגדול בארץ (אורות רבין), המכניס מדי שנה לקופת העירייה ארנונה על סך 50 מיליון שקלים, ובכל זאת גבעת אולגה נשארה מוזנחת ודורכת במקום.

 אחד התושבים אף הדגיש, במשך עשר שנים מדובר בסכום ארנונה דמיוני של 500 מיליון שקלים, לאן הלך הכסף?

מארק פיסחוב, מסביר כי התשובה ככל הנראה טמונה בדו"ח מבקרת העירייה מחודש 4.2017 שפורסם לאחרונה, פרק ג' – הנחות ארנונה עיריית חדרה (עמודים 79 -112 לדו"ח). כחלק ממדיניות של סעד ורווחה, נחקקו הנחות שונות בארנונה ביניהן הנחות לפנסיונרים, חיילים, הנחות לפי מבחן הכנסה, אוכלוסייה נזקקת באישור וועדת ההנחות החריגות של העירייה.

בהתאם לדוח מבקרת העירייה שיצא השנה ומתייחס גם לשנים 2013 – 2015, ניתנו על ידי העירייה הנחות בארנונה בממוצע של 40.2 מיליון שקלים לשנה.

 מבדיקה של דוחות הכספיים, בשנתיים האחרונות של העירייה עולה כי הכנסות העירייה מארנונה למגורים היו צריכות להגיע ל- 139 מיליון שקלים, אך עירייה העניקה הנחות בארנונה של 47 מיליון שקלים דהיינו כ- 34% מתקציב הארנונה.

מארק פיסחוב, טוען כי ממצאי הביקורת של מבקרת העירייה מעלים כי אין נוהלי עבודה כתובים המסדירים את תהליך אישור ומתן הנחה, לא קיימת בקרה אחר הנחות מוקלדות במערכת הממוחשבת. "כל עובדי מחלקת הגביה מחזיקים בהרשאה להקליד הנחות, בקשות לקבלת ההנחה בארנונה על בסיס מבחן ההכנסה מוגשות, הבקשות מוגשות על ידי תושבים מבלי שהם נדרשים להצהיר על הכנסותיהם".

ממצאי הביקורת של מבקרת העירייה מתייחסים גם להנחות לנזקקים. המבקרת הדגישה כי הנחות בשל מצב רפואי ו/או מצב כלכלי קשה ניתנות מבלי לבחון אותם לעומק, לרבות מסמכים המעידים על הוצאות חריגות בשל מצב רפואי ו/או הרעה משמעותית במצב כלכלי.

המבקרת מסכמת את סוגיית מתן ההנחות במילים הבאות "מתן הנחות באופן שוויוני לעומדים בקריטריונים הקבועים בחוק בלבד, תקטין באופן מהותי את כמות ההנחות הניתנות לתושבים ותגדיל את הקופה הציבורית."

מארק אומר שאינו נגד מתן ההנחות בארנונה, מבחינתו תמיכה באוכלוסייה חלשה דרך מדיניות סעד ורווחה היא צעד מבורך, אבל יחד עם זאת, יש לבצע את הדברים בצורה מבוקרת תוך איזון ראוי בין אזרחים שומרי חוק ומשלמים מסים לאזרחים "המנצלים" פריצות במערכת ומכבידים בנטל המיסוי על יתר התושבים.

הקצאה יעילה של הכנסות מארנונה נועדה לשרת את כלל הציבור הן בפיתוח תשתיות, חזות העיר, מערכת חינוך ראויה, טיפוח השכונה ורמת חיים איכותית לתושביה.

בועז ביטון (צילום: אבי רביבו)

פנינו אל חבר מועצת העיר בועז ביטון, ראש תנועת ש"ס בחדרה וגם יו"ר הועדה להנחות בארנונה, כדי שיגיב על הערות מבקרת העירייה. בשיחה ארוכה עם כתבנו הסביר בועז ביטון את עמדתו.

תחום הנחות הארנונה מורכב משלושה חלקים:

  1. 1. ההנחות המגיעות עפ"י החוק עקב נתונים מסוימים, עם זה קשור לנכות, מצב משפחתי, ניצולי שואה ועוד, אלו הנחות שלא קשורות לועדת ההנחות ומגיעות לרוב באופן אוטומטי, כי העירייה מסונכרנת עם הביטוח הלאומי וגם יש שני אנשים בעירייה שמטפלים בתחום ההנחות עפ"י חוק.

  2. 2. הנחות עפ"י מבחן הכנסה, שבן אדם מגיע לבקש הנחה, יש טבלה מסודרת של משרד הפנים שעפ"י נתוני הכנסה בהצלבה לנתונים המשפחתיים ולשון החוק אומר שיש לבקש תלושי משכורת אחרונים ולפי השקלול יש אפשרות לקבל אחוזים מסוימים של הנחה, בהנחה הזו גם מטפלים הפקידים בקומה התחתונה  בעירייה.

  3. 3. ועדת ההנחות (בניהולו של בועז ביטון). זו ועדה שבאה לשפוט מקרים שלא עומדים בשני הקריטריונים של האופציות הראשונות שהזכרתי, קרי במבחן ההכנסה או בהגדרות החוק לקבלת הנחת ארנונה אתה לא עומד, אפשר להגיש בקשה  לועדת ההנחות .

רוב הבקשות לועדת ההנחות מוגשות במקרים של הרעה במצב הבריאותי, כמו למשל מחלת הסרטן, או הרעה במצב הכלכלי כמו פיטורין, פשיטת רגל וכו', לוועדה הזו צריך לגשת עם ניירת מסודרת. גם אם עפ"י ההכנסה אתה לא זכאי להנחה, אם אתה מוכיח שיש לך הוצאות רפואיות גדולות, אז ניתן לקבל את ההנחה.

בוועדה, אני לא יושב לבד, זו לא ועדה שמאכלסת רק פוליטיקאים, יש גם עורכת דין מהמחלקה המשפטית, שלעיתים קרובות אנחנו לא מסכימים והיא עושה לנו חיים קשים ודורשת נימוק על כל החלטה, כך שתוכל לעמוד חוקתית, יש גם נציג מטעם גזברות העיר שמתפקידו להילחם על כל שקל של העיר והוא לא שש לתת לאף אחד הנחה אוטומטית ואף מבקרת העירייה, יושבת בעצמה ברוב הועדות הללו. "

אם זה המצב, אז על מה הייתה הביקורת בדו"ח מבקרת העירייה?
"מבקרת העירייה מלינה על התנהלות שמבחינתה נמשכה זמן רב בעירייה, עוד לפני תקופתי כראש ועדת ההנחות. אבל גם כיום, יש ביננו אי-הסכמות לגישה בחלוקת ההנחות, אין פה שום דבר שמפר את  החוק, אלא זה החוק עצמו שאפשר לעיריות מרווח פעולה בנושא".

נשמח לדוגמה.
"אם אדם חולה במחלה קשה, התזה שלי היא כזו שאומרת שאם אתה מביא אישורים מרופאים שאתה חולה, אתה מקבל הנחה, המבקרת לא מסכימה לגישה הזו, היא טוענת  שבן אדם החולה בסרטן למשל, הוא לא אוטומטית רשאי לקבל הנחה, אלא לטענתה רק  במידה ויש לך הרעה כלכלית חמורה עקב הסרטן, רק אז אתה יכול לקבל הנחה ולכן היא רוצה לראות גם קבלות על הוצאות רפואיות, אישורים וחשבוניות על כל דבר שקשור למחלה שיוכיחו שזה אכן גורם לו לנזק כלכלי רב.

 אני אישית, לא נוח לי עם הגישה המחמירה שלה, אבל זהו ויכוח לגיטימי בינינו במסגרת החוק, האם מעבר לאישורים הרפואיים שאתה אכן חולה סרטן צריך גם להביא קבלות על הוצאות? אני חושב שזה טרטור, המבקרת חושבת שזה הכרחי".

מה עמדתה של עיריית חדרה בעניין הנחות הארנונה?
"מכיוון שאני מכיר גם את דרכי העבודה בנושא ההנחות של עיריות נוספות, אני יכול להצהיר שעיריית חדרה היא אחת המחמירות בתחום ולא רק שצריך להגיש תלושי משכורת על בקשות המבוססות על הרעה במצב כלכלי ולמלא הרבה מאוד ניירת הקשורה לתחום, אלא בעירייה גם בודקים את כל ההתנהלות בחשבון הבנק כולל הלוואות או עזרה מבני משפחה לפני כל החלטה על הנחה מיוחדת בארנונה.  האם  יכול להיות שמישהו רשום כמובטל בביטוח הלאומי ועובד בשחור?  ברור שכן, אבל אין לנו כל דרך לאכוף את זה, כמובן שאם יש חריגה משמעותיות ובולטת לעין בין אורך החיים של מבקש ההנחה  לבין הצהרתו על מצבו הכלכלי, ניתן לשלוח חוקר פרטי שיבדוק אותו.

מכיוון שמדי פעם אני עוקב אחרי התגובות של תושבים לכתבות מסוג זה, אני יכול להצהיר שמי שחושב שיש פה עניינים פוליטיים או עניינים פלילים כלומר לא חוקיים, אז הוא בהחלט טועה. ועדת ההנחות מתנהלת בצורה מקצועית ויחד עם זאת, הוויכוחים והאי הסכמה שיש לי לעיתים עם הגישה המחמירה של  מבקרת העירייה, זהו חלק מהליך תקין שהחוק מאפשר".

תגובת העירייה: "ההנחות מארנונה ניתנות על פי חוק ועל פי קריטריונים שקבעה מדינת ישראל. לא ברור כיצד קובע מר פיסחוב לגבי פגיעה ביכולת של העירייה להשקיע  חזרה בחדרה  בכלל ובגבעת אולגה בפרט, כי הרי כל מי שעיניו בראשו רואה את תנופת הפיתוח ברחבי העיר. יצוין כי מתחילת הקדנציה הושקעו למעלה מ-70 מיליון שקלים בגבעת אולגה".