מהדקים את החגורה? חברי סיעת הירוקים בחדרה, חדווה יחזקאלי ועו"ד אוהד מרחב, טוענים השבוע, כי לאחר שפוזרה לאחרונה מועצת העיר, צומצמה משמעותית עבודתם של שני היועצים האישיים של ראש העיר ונראה, כי אין סיבה ממשית להמשך העסקתם בעירייה.

בתחילת השבוע שלחו יחזקאלי ומרחב מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין ולממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים, יוסף משלב, בבקשה להורות לראש העיר להפסיק את עבודתם.

חיים אביטן החל לכהן כראש עיר במאי 2005 ומיד, כפי שמאפשר החוק, מינה לעצמו שני יועצים - את ויקטור נחום, המשמש מאז כעוזרו האישי ואת רז
זהבי, המשמש כיועץ התקשורת של הרשות.

כזכור, באוקטובר 2010 פוזרה מועצת העיר חדרה בגין אי העברת התקציב במועד. לאחרונה מונתה ועדה ממונה שנציגיה הם בעלי תפקידים ממשרד הפנים במחוז חיפה.

שני חברי האופוזיציה טוענים, כי תפקידם של שני היועצים הוא לסייע לראש העיר בעבודתו השוטפת, לרבות מול מועצת העיר שכבר אינה מתפקדת.

"עלות שכרם של יועצי ראש העיר מכספי משלם המסים מסתכמת בעשרות אלפי שקלים מדי חודש. מן הראוי שבמסגרת תהליך ההבראה שממילא אמורה העירייה להימצא בתוכו, יישקל מחדש המשך העסקתם של יועצי ראש העיר", מציינים השניים במכתבם.

חברי המועצה לשעבר מדגישים: "אנו סמוכים ובטוחים, כי הציבור החדרתי יראה בחיוב את הפסקת עבודתם של השניים ומצפים מראש העיר שיפגין דוגמה אישית לחיסכון בכספי הציבור".

מעיריית חדרה נמסר: "מדובר במכתב פתטי שאינו ראוי להתייחסות. יצוין רק כי אין כל קשר בין המועצה שפוזרה לבין יועצי ראש העירייה, שהינם אנשי מקצוע, הכפופים לראש העיר ולא למועצה".

ממשרד הפנים נמסר: "הממונה על מחוז חיפה פנה לרשות להתייחסות בנושא. ראש הרשות ציין, כי היקף העבודה בלשכה גדל בשל העדר סגנים ולכן אין מקום לצמצם את המשרות הנ"ל".

נחום וזהבי סירבו להגיב לדברים.