סכנת חיים בתיכון. בדיקת "ידיעות חדרה" מגלה כי בבית הספר התיכון הרב תחומי למדעים ואמנויות בחדרה, נוהגים התלמידים לקפוץ מעל גדר בגובה של כשניים וחצי מטר כדי להיכנס חזרה לשטח בית הספר בתום ההפסקה. אחת הפעמים הייתה בשבוע שעבר, כשכ-20 תלמידים דילגו מעל הגדר משום ששער הכניסה היה נעול.

האירוע מתרחש כמעט מדי יום ב-12 בצהריים. השומר בכניסה למוסד מקבל הוראה לנעול את השערים והתלמידים הנמצאים מחוץ לשטח בית הספר נאלצים לסכן את חייהם כדי לחזור לתוכו.

בשיחה שערכנו עם שניים מהתלמידים עולה שבימים האחרונים השער ננעל בשעה 12:10 וזאת למרות שההפסקה נמשכת עד 12:20.

לדבריהם, הסיבה לנעילת השערים היא ניסיון למנוע מהם לצאת ולעשן מחוץ לבית הספר. בביקורים נוספים שערכנו במוסד השבוע עולה, כי התלמידים ממשיכים לקפוץ מעל הגדר, והשומר מאיים
שיצלם אותם ויעביר את התמונות להנהלה.

סגן יו"ר הורי התלמידים בבית ספר, צפריר אורנשטיין, טוען כי התריע בנושא: "פניתי למנהלת, אילנה שטרהל, ודרשתי למגר תופעה זו. בטיחותם ובטחונם של הילדים הם מעל הכל".

מהנהלת בית הספר נמסר: "על תלמידי בית הספר חל איסור לצאת מתחומי המוסד עד לסיום הלימודים. השערים נפתחים בין השעות 12:00 - 12:10, אך ורק כדי לאפשר לתלמידים שסיימו לימודיהם, לשוב לבתיהם".

"תלמידים אחרים שמנצלים זאת לרעה ויוצאים מחוץ לשטח בית הספר, מוזמנים לטיפול משמעתי. לא ידוע על תופעה של תלמידים הקופצים מעל לגדר, אך בכוונתנו להדק את הפיקוח כדי למנוע תופעה כזו".

ממשרד החינוך נמסר: "אורחות החיים וכללי ההתנהגות הנדרשים מהתלמידים אמורים להיות ברורים ומבוצעים לפי תקנון בית הספר".