לא רוצים מתקן קידוח בעיר: הוועדה לתוכנית המתאר הארצית והמועצה הארצית לתכנון ובנייה בוחנות את האפשרות להקים באזור התעשייה בחדרה מתקן לקליטת גז מהקידוחים "תמר" ו"דלית".

בעירייה כבר הודיעו, כי הם יפעלו בנחישות בכדי למנוע את הקמת התחנה בחדרה. "התוכנית מהווה מכת מוות לפארק נחל חדרה ולפיתוח התיירותי המתוכנן במערב העיר. לא אתן לפגוע באיכות חיי התושבים בחדרה ובבריאותם", אומר ראש העיר, חיים אביטן, שאף העביר לשר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו, את התנגדותו הנחרצת להקמת המתקן באזור התעשייה בעיר.

במסגרת תוכנית המתאר הארצית לחיבור קידוחי הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית, הוחלט במועצה הארצית לתכנון ולבנייה לבחון את אתר הקמת המתקן בחדרה, בסמוך למכון טיהור השפכים ולנחל חדרה, על שטח של כ-140 דונם ובהספק של מיליון קוב לשעה.

מדובר במתקן גז רטוב, בניגוד למתקן באשדוד שמטפל בגז יבש. הגז אמור להגיע באמצעות לחץ גבוה בתוך צינורות אל המתקן, ושם אמורים להפריד את הנוזלים ולבודד את הגז הטבעי מיתר החומרים. אלו, יוחזרו כפסולת בצינורות אל הים.

בכדי לממש את התוכנית יש להקים צנרת יבשתית שתחצה את פארק נחל חדרה ונחל חדרה עצמו עד לצפונה של העיר. בסיום התהליך יוחזר הגז אל המערכת הארצית דרך הים. בעירייה מציינים, כי אזור התעשייה בחדרה מחובר מזה שנתיים לצינור הגז הטבעי בלחץ נמוך כך שהמתקן האמור לא יתרום לתעשייה המקומית.

סכנה לאוכלוסייה
מפרוטוקול ועדת עורכי תוכנית המתאר הארצית, שהתקיימה ביולי 2009, עולה כי למעשה אין צורך ביטחוני או כלכלי לאומי בהקמת תחנה נוספת לקבלת גז טבעי נוזלי על זו המתוכננת באשדוד. בתחילה הבינו חברי הוועדה, כי ההחלטה להקים תחנה נוספת לקליטה והעברה של גז, נובעת ממגבלות ביטחוניות. אולם נציגת ארגון הגג של הגופים הציבוריים, שעניינם שמירת איכות הסביבה, התעקשה להבין מה הן המגבלות הביטחוניות, ונענתה, כי "לא מדובר במגבלות ביטחוניות אלא בתפישה ביטחונית אסטרטגית של מקור אספקה נוסף של גז טבעי באזור הצפוני של המדינה".

לדברי אביטן, יש לבטל את התוכנית להקמת המתקן בחדרה מאחר שטווחי הבטיחות של המתקן הינם 300 מטר לפחות - דבר שמהווה סכנה לאוכלוסייה המתגוררת בצפון העיר ולעובדים באזור התעשייה. בנוסף, הוא עלול לפגוע בערכי טבע ייחודיים, לגזול שטחי קרקע ולפגוע בתוכניות פיתוח עתידיות לרווחת הציבור.

"מתקן תשתית ארצי כזה לא יכול לקום בשטחים עירוניים בסמוך למגורים ולמקומות תעסוקה, אלא במרחבים פתוחים המרוחקים מערים ומשטחים מיושבים", הוא אומר. "נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו לביטול החלופה להקמת המתקן בחדרה".

עוד טוען אביטן, כי המתקן מקודם על ידי חברה פרטית בעלת עניין ולא על ידי המדינה וכי העירייה לא זומנה כנדרש לדיונים בתוכנית וכי לא ניתנה לה האפשרות להתנגד בזמן אמת, בעוד שגורמים אחרים זומנו לדיון.

דיון בנושא האמור התקיימה גם בישיבת המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנובמבר 2009. אחד המתנגדים להקמת המתקן אמר בדיון, כי ליזם יש אינטרסים ברורים להקים את המיזם בעלויות נמוכות ובקירבה מירבית לאתרי הקידוח. הדובר אף מחה על הדרך שבה מתנהלים הדיונים בתוכנית במוסדות התכנון.

אביטן הודיע, כי בכוונתו להעלות את הנושא בפני הנהלת העיר על מנת להרחיב ולחזק את ההתנגדות להקמת המתקן.