אור ירוק: במהלך שנת 2009 נהרגו בישראל 349 בני אדם, מהם 138 בתחום העירוני. 121 בני אדם נהרגו ב- 56 ערים בלבד, המהווים 90% מכלל ההרוגים בתחום העירוני.

למרות הירידה הניכרת במספר ההרוגים בישראל, כמו גם בערים רבות, תל אביב הכפילה את מספר ההרוגים מ-12 בשנת 2008 ל- 23 הרוגים ב- 2009, חציים הולכי רגל, כך מדווחת עמותת אור ירוק בהסתמך על נתוני הלמ"ס.

בחדרה, לעומת תל אביב, דווקא נרשמה ירידה מרשימה בכמות תאונות הדרכים. בשנת 2008 נרשמו 364 מקרים של תאונות, לעומת 393 בשנת 2009. למרות הירידה, בשנת 2009 נרשמה בחדרה תאונת דרכים קטלנית, שכללה הרוג בודד.
בשאר הערים הגדולות נרשמה ירידה במספר ההרוגים, כאשר את הירידה המשמעותית ביותר רשמה העיר חיפה, אשר ירדה מ- 17 הרוגים במהלך שנת 2008 ל- 6 הרוגים במהלך שנת 2009. באשדוד ירד מספר ההרוגים מ-9 ב-2008 ל-4 ב-2009, בירושלים מ-18 ל-10 ובראשל"צ מ-6 הרוגים ב- 2008 ל-5 הרוגים ב- 2009.

כמו-כן, מבין 70 הערים שנבדקו, המונות מעל 20 אלף תושבים, נמצא כי בין 2008 לשנת 2009 לא חל שינוי במספר ההרוגים ב-20 ערים, ב-28 ערים חלה ירידה במספר ההרוגים וב- 22 ערים חלה עליה במספר ההרוגים בתחומן.

ציון דרך חשוב
שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הירידה במספר ההרוגים בשנת 2009 אל מול 2008 הינה ציון דרך חשוב במאבק הכולל בתאונות הדרכים בישראל, אך יש לזכור כי מדובר בהפחתה חריגה אשר אינה משקפת את המגמה הרב שנתית".

"בשל כך, אין לנוח על זרי הדפנה ולצפות שמעתה והלאה יימשך קצב זה מעצמו, ללא פעילות מסודרת ומקיפה. מה שיקבע אם מגמת הירידה בתאונות הדרכים תמשך היא אך ורק ישום תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים".

אבואב הוסיף כי יש לזכור שממשלת ישראל קבעה יעד להמשיך ולהוריד את מספר ההרוגים בשנת 2010 ב – 6%. הממשלה אימצה תוכנית לאומית למלחמה בתאונות הדרכים – תוכנית שיינין, המגדירה בצורה מפורטת את הצעדים הנדרשים. למרבה הצער רק חלק קטן מהמלצות הועדה יושם עד כה.