צילום: mynet

הישג לתיכון 'באר מרים' מרשת המוסדות 'אדרת אליהו' המזוהה עם סיעת ש"ס. המוסד הוא בין היחידים בארץ שעל פי נתוני משרד החינוך 100 אחוזים מתלמידותיו זכאיות לבגרות.

בית הספר לבנות "באר מרים" הוקם בחדרה לפני כשש שנים כמענה לבנות המסיימות את לימודיהן בבית הספר היסודי. לאחרונה פרסם משרד החינוך את נתוני הזכאות לתעודת ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, ואת בתי הספר הבודדים שהגיעו ל-100 אחוזי זכאות, ביניהם גם המוסד המדובר.

ראש העירייה אירח בלשכתו את הנהלת בית הספר ובירך אותם על ההישג המשמעותי.