עיריית חדרה פרסמה הודעה על חלוקת תמיכות לתנועות הנוער למטרות שיפוצים. זאת לאחר שבהנחיית ראש העיר צביקה גנדלמן גיבשה ועדת התמיכות המקצועית תבחינים לחלוקת תמיכות מתקציב הפיתוח 2019 לתנועות הנוער בעיר.

התמיכה תינתן בכפוף להחלטת מועצת העירייה ולאישור משרד הפנים לתקציב בלתי רגיל לטובת עמותות הפועלות בתחומה של העיר חדרה, אשר עונות לתנאים המפורטים בתבחינים שפורסמו.

תנועות נוער בחדרה. יקבלו סיוע | צילום: עיריית חדרה

מדובר בתמיכה לצורך סיוע בבנייה חדשה לתאגידים המנהלים בתחום העיר חדרה תנועת נוער המוכרת על-ידי משרד החינוך והתרבות, לגופים שהמבנה בבעלות העירייה או שנבנו על קרקע שהוקצתה על-ידי העירייה כדין.

הוחלט כי חצי מסכום התמיכה יחולק בין התאגידים באופן שווה, וחצי באופן שכל תאגיד יקבל חלק יחסי בהתאם ליחס של מספר החניכים החברים אצלו למספר כלל החניכים בכל התאגידים המבקשים. יצוין כי יש להוכיח פעילות של לפחות שנתיים מלאות בחדרה לפני קבלת הזכות לפנות בבקשת תמיכה.

גופים המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה יכולים לעשות כן על גבי טופס התמיכה לשנת 2019, ולהגיש את הבקשה לא יאוחר מיום חמישי 22 באוגוסט, למשרדה של מרכזת הוועדה מימי אלימלך.

התמיכות יחולקו בהתאם לתבחינים (קריטריונים) שגיבשה ועדת התמיכות, בהתאם למדיניות הנהלת העיר בהובלת ראש העיר צביקה גנדלמן לסייע לתנועות הנוער בעיר, ללוותן ולתמוך בהן בפעילותן המבורכת.

תנועות הנוער מחנכות למעורבות חברתית, ומספקות כר נרחב להתנסות של בני נוער בעשייה מגוונת בקהילה. התבחינים גובשו מתוך רצון לשמור על עצמאותן הארגונית ולסייע להן בהשגת מטרותיהן.

בחדרה פועלות תנועות הנוער "הצופים", "מכבי הצעיר", "בני עקיבא", "הנוער העובד", "כנפיים של קרמבו" ו"השומר החדש", במסגרת מחלקת הנוער בעמותת "פנאי העיר".

לדברי ראש העיר: "תנועות הנוער מחנכות לערכים, ואנו מעודדים את פעילותן במטרה שתלמידים רבים נוספים יצטרפו לפעילות זו כחניכים בתנועות השונות בעיר".