עיריית חדרה. צילום: אסף פרידמן

עיריית חדרה תשלם לחברת "חסון אלי עבודות גינון בע"מ" כ-800 אלף שקל, בגין עבודות שביצעה בעבורה. כך קבע בית המשפט השלום בחיפה. התובעת, שבראשה עומד המנכ"ל אלדד חסון, זכתה במכרז פומבי לביצוע עבודות הקמה ופיתוח של שטחים ציבוריים, ואחזקת שטחי גינון ומתקני משחק בחדרה.

בחודש ספטמבר 2015, הגישה החברה תביעה בסך כמיליון שקלים נגד עיריית חדרה, בגין יתרות חוב. לטענת החברה, בשנת 2013, ביקש ממנה מנכ"ל העירייה צור להסכים להפחית את התמורה החודשית בעבור עבודות האחזקה השוטפת בסך כ-100 אלף שקל, ולהסתפק בתשלום תמורה חודשית בסך כ-385 אלף שקל, תוך הבטחה שסך כל ההפחתות ישולמו לחברה מאוחר יותר. לאחר שהובהר לחברה, כי בקשת המנכ"ל היא על דעת גזבר העירייה, היא הסכימה. אלא שבפועל לא עמדה העירייה בסיכום שהושג.

בכתב ההגנה טענה העירייה, כי מעולם לא הבטיחה לחברה להחזיר לה את סכומי ההפחתות. העירייה הוסיפה וטענה, כי אם צור הבטיח לחברה הבטחות בעלות משמעות כספית, הוא עשה כן לאחר שידע שעבודתו בעירייה קרובה לסיומה.

העירייה הגישה הודעה לצד שלישי נגד צור, שבה נטען, כי האחריות הבלעדית לנזקי החברה, ככל שנגרמו, רובצת על צור, ששימש מנכ"ל העירייה עד פברואר 2014. צור הגיש תצהיר לכתב התביעה, ובו אישר, כי התחייב בשם העירייה כלפי החברה. בכתב ההגנה הכחיש את הטענה כי פעל שלא במסגרת תפקידו כמנכ"ל העירייה.

שופט בית משפט השלום בחיפה, אורי גולדקורן, דחה בפסק הדין את טענת העירייה, שלפיה היא פטורה מתשלום ההפחתות, וחייב אותה לשלם לחברה כ-800 אלף שקל, ושכר טרחה בסך 82 אלף שקל, וכן לשלם סכום דומה לצור עבור שכר טרחה.

איקי צור מסר: “מתוך אטימות מצאה לנכון הנהלת עיריית חדרה לתבוע אותי בסכסוך בין קבלן עבודות גינון לבינה. בית המשפט קבע נחרצות כי הקבלן יקבל את כל הכסף אותו הוא תבע ואילו כנגדי התביעה נדחתה ונפסקו עבורי הוצאות משפט".