חוף חדרה. צילום: החברה להגנת הטבע

של מי אתה חוף חדרה? בקהילת חדרה של החברה להגנת הטבע, שיגרו מכתב לעיריית חדרה בגין הפרות בחוף, וקיוו לסיוע ולפיתרון. אולם עיריית חדרה טענה כי החוף באחריות רט"ג. ברט"ג דחו  את העברת האחריות ונמסר כי החוף איננו גן לאומי או שמורת טבע ולכן איננו באחריותם..  

ראשיתו של הסיפור במכתב ששיגרו לפני כחודש מקהילת חדרה של החברה להגנת הטבע לעיריית חדרה, ובו תלונות על הפרות רבות בחוף חדרה. בחברה הופתעו  לגלות שהעירייה, מגלגלת אחריות  לרשות הטבע והגנים. הגם שהמנדט של רט"ג הוא שמירה על גנים לאומיים ושמורות טבע, חוף חדרה אינו עונה על אף אחת מהקטגוריות.

בסוף יוני שיגרה החברה להגנת הטבע מכתב למנכ"ל עיריית חדרה יעקב זיגדון ולמנהל אגף החופים בעירייה חיים ג'רבי שנושאו "עבודות אסורות על קו החוף- בחוף חדרה". אנו מבקשים להתריע בפנייך על עבודות שבוצעו להבנתנו על ידי עיריית חדרה בחוף חדרה, במקטע שבין כפר הים ובין המועדון הימי חדרה", כתבה איריס ארבל, מנהלת קהילת חדרה של חברה להגנת הטבע.

צילום: החברה להגנת הטבע

"בתאריך 15/6/19 במהלך סיור של עובדי החברה להגנת הטבע בחוף חדרה, נצפתה פגיעה קשה בחוף החולי שלדעתנו משמעותה הפרה של החוק לשמירה על הסביבה החופית. עבודות דחפור בתחום קו ה-100 מטר מקו המים, כמו כן נצפו מחנות קראוונים העומדים במקום אסור לשימושים אלו".

לדיווחים הללו צירפו בחברה להגנת הטבע תמונות הממחישות את ההפרות כמו תמונת קראוון עם גידור יוטה, היוצר מעין חצר פרטית מסביבו על תל עפר, תמונות קראוונים שהוצבו מזרחית לגדר המונעת כניסת רכבים אל שטח החוף וסביבם פסולת רבה ותמונות הפגיעה בסביבה הטבעית.

"מיקום ההפרות שנצפו הוא שטח חוף חולי טבעי בעל חשיבות למערכת האקולוגית הימית והחופית",  הוסבר במכתב התלונה, "זהו שטח רגיש ביותר, שכל הפרעה בו יוצרת נזקים ארוכי טווח לטבע, בייחוד בעונה זו ( מאי- ספטמבר) שהיא עונת הרבייה והקינון של צבי ים משני מינים הנתונים בסכנת הכחדה. בנוסף, מדובר בפגיעה חמורה באתר ארכיאולוגי חשוב - תל עפר".

ארבל הבהירה כי בחברה סבורים שהעבודות בחוף, בוצעו תוך הפרת האיסורים הנקובים בחוק לשמירה על הסביבה החופית ובתוכם תיקון התשס"ח מספר 2: "לא יבצע אדם פעולה המהווה או העלולה להוות פגיעה בסביבה החופית", וכן תיקון התש"עא 4א' - איסור נהיגה בסביבה החופית לפיו "נהג אדם ברכב בתחום חוף הים או במקום רחצה מוכרז כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה התשכ"ד 1964 אף הוא חורג מתחום חוף הים, חזקה היא כי ביצע פעולה המהווה או עלולה להוות פגיעה בסביבה החופית".

צילום: החברה להגנת הטבע

בהתאם לתלונות אלו, ביקשו בחברה להגנת הטבע מעיריית חדרה לפעול לאלתר לשיקום החוף החולי בשטח בו בוצעו העבודות (שנטען כי נעשו על ידי העירייה כהכנת השטח לאירוע עירוני) ולהחזיר את המצב לקדמותו.

במכתב התבקשה העירייה כך: "פינוי תל עפר מהפרות ומניעת הפרה חוזרת שלו, חסימה מיידית של דרך העפר אל ראש התל למעבר כלי רכב , פינוי הקראוונים אל מחוץ לרצועת החול ומחוץ לקו ה-100 מטר ממנו תוך טיפול ואכיפה בנושא הפסולת המצטברת בחוף ובעורפו והסדרת מתחמי קראוונים ייעודיים תוך מתן מענה מיטבי לפסולת ושירותים" .

בתגובה למכתב המפורט של החברה להגנת הטבע, השיבו מעיריית חדרה: "ככל שידוע לנו עיריית חדרה הפיקה אירוע במקום מבלי לחבל בחוף, כך שלא ברור לנו מה טענתך. עיריית חדרה אינה רשות פורעת חוק ובמידה ולדעתך יש פגיעה בחוף, תפני את פנייתך לרשות הטבע והגנים".

רט"ג, ממתי אתם אחראים על חופים לא מוכרזים?

"השטח המדובר אינו שמורת טבע או גן לאומי ולכן באחריות עיריית חדרה".

פנינו לעיריית חדרה עם תגובת רשות הטבע והגנים. מהעירייה נמסר:

"לא ידוע על אלו עבודות מדובר...לגבי האכיפה: בשיתוף משטרת ישראל, השיטור העירוני, רשות הטבע והגנים וגורמי אכיפה נוספים יצאה עיריית חדרה במבצע רחב היקף לאכיפה בחופי הים. במסגרת המבצע שיימשך כל הקיץ, אוחדו הכוחות והסמכויות של כל הגורמים, להגברת האכיפה,  ההרתעה ואמצעי הענישה, ביניהם דוחות וקנסות בסכומים גבוהים, תלונות במשטרה ופתיחת תיקים, כתבי אישום ועוד. האכיפה מתבצעת בעיקר נגד זולות המהוות מפגע,  וכן נגד מפגעים כמו מדורות, מוזיקה רועשת ועוד. יד קשה מונהגת גם נגד פלישת קרוונים ומשאיות המשמשים למגורים, עסקים וכד', המהווים הפרעה לציבור ופגיעה בחוף. במסגרת המבצע מתבצע פינוי של משאיות וקרוונים משטחי החוף,  וסגירה של השטח למניעת חזרתם. יודגש כי מבצע האכיפה מתבצע בשטחים ציבוריים, וכי יש מניעה בחוק מפינוי אוהלים או קרוונים המצויים על שטחי פרטיים".