בניין עיריית חדרה| צילום: אסף פרידמן

במשך כעשור וחצי שוכבת תוכנית לבניית שכונה חדשה בעיר חדרה, ואינה מקודמת. חברת וויי בוקס הכפר הלבן בע"מ, שרכשה את המקרקעין בעשרות מיליוני שקלים, הגישה באחרונה תביעה נגד עיריית חדרה ונגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה, בדרישה לבצע לאלתר עבודות פיתוח כדי שהתוכנית תוכל לצאת לפועל.

התוכנית העומדת במרכז העתירה פורסמה למתן תוקף בשנת 2003, והיא מתייחסת לחטיבת מקרקעין הממוקמת באזור הצפון-מזרחי של חדרה. מטרתה של התוכנית להקים שכונת מגורים בת 536 יחידות דיור, תוך פיתוח השטח הגובל בגדת נחל חדרה כשטח ציבורי פתוח. החברה העותרת רכשה חטיבות קרקע גדולות בתחומה של התוכנית, בסכום כולל של 126 מיליון שקלים.

לטענת החברה, במסגרת רכישת המקרקעין, הוועדה המקומית גבתה היטל השבחה בגין זכויות הבנייה בסך מיליוני שקלים. החברה אף טוענת, כי הגורמים המקצועיים בעיריית חדרה ובוועדה המקומית, לרבות ראש העירייה ומהנדס העיר הקודם, יצרו מצגים בפניה באשר לכוונתם לפתח את המקרקעין, ועל בסיס המצגים, בין היתר, השקיעה החברה סכומי כסף אדירים בשטח. 

השטח במזרח חדרה עליו מתוכנן שדה התעופה | צילום: שירות מיינט

בתביעה שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד עיריית חדרה, ונגד הוועדה המקומית, באמצעות משרד עורכי הדין עפר טויסטר, נטען, כי אף שחלפו יותר מ-15 שנה מאז אישורה של התוכנית, שתכליתה הקמת שכונת מגורים בת יותר מ- 500 יחידות דיור, וחרף ניסיונותיה הרבים של החברה לקדם את קבלת היתרי הבנייה במקרקעין, על בסיס המצגים שיצרה הוועדה המקומית, "למרבה הצער טרם הונפק ולו היתר לבניית יחידת מגורים אחת".

החברה טוענת, כי למרות ניסיונותיה הרבים לקדם את קבלת ההיתרים במקרקעין, ובכלל זה ייזום פגישות עם הגורמים המקצועיים בוועדה המקומית, דחתה הוועדה כמה בקשות להיתר בנייה במקרקעין, בנימוק לאקוני של "היעדר תשתיות במתחם".

לטענת החברה, הימנעותן של המשיבות מלפתח ולהכשיר את המקרקעין באופן שיאפשר לה לממש את זכויות הבנייה המוקנות לה מכוח תוכנית תקפה ומאושרת, במשך תקופה כה ממושכת, היא בלתי סבירה באופן קיצוני, באופן המחייב את התערבותו של בית המשפט.

בעתירה נטען, כי התנהלות העירייה והוועדה המקומית עולה כדי חוסר סבירות קיצוני, וכי התנהלותן זו היא הפרה של חובת הנאמנות וההגינות. "מהתנהלותה של הוועדה המקומית מתקבל הרושם, כי אינה מעוניינת עוד לפתח את המקרקעין בתחום התוכנית למגורים. ככל שזה המצב, תתכבד הוועדה ותפעל לאישורה של תוכנית שמבטלת את הייעוד למגורים, ומשנה אותו לייעוד אחר, המשקף את כוונתה של הוועדה המקומית. אישורה של תוכנית כאמור יאפשר לעותרת לקבל פיצוי בהתאם להוראות הדין, בגין שינוי הייעוד של הקרקע, וזאת, כמובן, בלי לגרוע מזכויותיה של העותרת לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה, בשל מחדליהן של העירייה ושל הוועדה המקומית ובשל מצגיהן".

מעיריית חדרה נמסר: "עיריית חדרה אינה מנהלת את ענייניה המשפטיים בכלי התקשורת, ותגיב בבית המשפט".