תלמידי בית ספר יסודי בדרך לבית הספר. אילוסטרציה: freepik

הכללים משתנים: מהשנה תוכלו לבחור את בתי הספר לפי תחומי עניין המתאימים לילדכם, כך אישר משרד החינוך לעיריית חדרה.

בישיבתה האחרונה של ועדת החינוך של העירייה בישר ראש העירייה, צביקה גנדלמן כי ועדת הייחודיים של משרד החינוך אישרה את המודל של אגף החינוך העירוני לאזורי בחירה מבוקרת.

המהלך החדשני במערכת החינוך העירונית, במסגרת "מרחבי חינוך – פיתוח ייחודיות בתי ספר ופתיחה מבוקרת של אזורי רישום", החל ביוזמת ראש העיר גנדלמן, ובהובלה של מנהלת אגף החינוך היוצאת, סיגלית איציקוביץ, בשיתוף מפקחי משרד החינוך מחוז חיפה, ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במנהל הפדגוגי במשרד החינוך.

המודל שאושר לחדרה כולל 17 בתי ספר בחינוך היסודי במסגרת מרחב חינוכי אחד: 11 בתי ספר בזרם הממלכתי ו-6 בתי ספר בזרם הממלכתי-דתי.

אזורי הרישום פתוחים בפני ההורי לבחירת בית ספר בו ילמד ילדם על פי מנגנון הבחירה. השיבוץ יתבצע באמצעות הגרלה, ללא תיעדוף אחים. במקרה של עודף רישום תינתן עדיפות לקירבה גיאוגרפית.

ועדת הייחודיים ציינה כי היא רואה בחיוב את האתגרים שהעירייה הציבה לעצמה להתאמת מרחבי הבחירה בעיר לאור צפי הגידול של האוכלוסייה, ובניית תוכנית חומש אסטרטגית המתמודדת עם שינויים דמוגרפיים אפשריים.

ועדת הייחודיים במשרד החינוך הוקמה על מנת לבחן בקשות לפתיחת אזורי רישום והקמת בתי ספר ייחודיים כמענה חינוכי מגוון, ובסמכותה לאשר פתיחת אזורי רישום ברשות ובין רשויות.

פתיחת אזורי הרישום מתבצעת על-פי מודל המחלק את העיר לארבעה מרחבים חינוכיים: מרחב מזרח, מרחב מרכז, מרחב מערב ומרחב ממלכתי דתי (חמ"ד).

כל בית ספר בעיר פיתח ייחודיות בית ספרית, כאשר על בסיס הייחודיות הזו יוכל כל תלמיד להחליט איזה תחום מתאים לו. המודל מאפשר להורים לבחור את בית הספר שמתאים לילדיהם, ומצד שני מאפשר בקרה של הרשות המקומית על הבחירה כדי שהאוכלוסייה החלשה ביישוב לא תיפגע.

"מהלך זה יאפשר ניוד תלמידים בין בתי ספר לפי קריטריונים מוסכמים המתחשבים בכישורים, ברצונות ובצרכים של כל תלמיד, ובמקביל שומרים על הלימה לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך לאיזון בין בתי הספר ושוויון הזדמנויות לכולם", מסבירים בעירייה.

באגף החינוך מסבירים: "התהליך צפוי להביא לשיפור בבתי ספר, באקלים הבית ספרי, שיפור בהישגי תלמידים, וכך לשביעות רצון גבוהה יותר ממערכת החינוך הציבורית בעיר, של קהלי היעד: הורים, מורים, תלמידים. המוטו המלווה הבחירה המבוקרת של הורים ותלמידים את בתי הספר הוא הכלל "התלמיד בוחר את בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו".