תיכון מדעים ואומנויות חדרה (צילום: גוגל מפות)

אחוז הזכאות לתעודת בגרות בחדרה עלה בשנת הלימודים תשע"ח (2018) ב-1.2 אחוזים לעומת השנה שקדמה לה, ועומד על 68.6 אחוז זכאים מתוך כלל תלמידי י"ב בעיר, כולל חינוך מיוחד.

אחוז הזכאות נקבע על-פי שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מתוך כלל תלמידי י"ב בבתי הספר המגישים לבגרות. בחדרה 19 בתי ספר שבהם חטיבות עליונות (כיתות י' עד י"ב).

במשרד החינוך מסבירים כי נתוני הזכאות בכל רשות מחושבים פעמיים: פעם אחת מתוך כלל הלומדים בי"ב (68.6 אחוזי זכאות בחדרה), ופעם נוספת ללא תלמידי החינוך המיוחד, מה שמעמיד את מספר הזכאים בחדרה על 72.5 אחוזים.

מהנתונים, שפרסם משרד החינוך, עולה בבירור כי מאז נכנס ראש העיר צביקה גנדלמן לתפקידו בנובמבר 2013, חלה עלייה מרשימה של 11.1 אחוזים במספר הזכאים לתעודת בגרות בחדרה, לעומת 57.5 אחוזים בלבד בשנת תשע"ד (2014).

כמו כן עולה מנתוני משרד החינוך כי אחוז הנשירה מבתי הספר בחדרה עומד על 1 אחוז בסך הכל, נמוך מהאחוז הארצי העומד על 1.2. תלמיד נושר הוא מי שהיה רשום בבית הספר בשנה הנבדקת, אולם בשנה העוקבת אינו רשום לאף מוסד חינוכי.

במקביל אחוז ההתמדה של הלומדים ברשות מגיע ל-86.4 אחוזים, גדול מהממוצע הארצי העומד על 79.7 אחוזים. אחוז ההתמדה מתייחס לתלמידים שלמדו בבתי הספר ברשות המקומית וסיימו את לימודיהם בכיתה י"ב.

בעקבות פרסום הנתונים בירך ראש העיר את מערכת החינוך העירונית על ההישגים. גנדלמן: "כפי שעולה מן הנתונים, עיריית חדרה משקיעה רבות במטרה שכל תלמיד שהחל את לימודיו במערכת החינוך העירונית, יסיים אותה בהצלחה, ורצוי עם תעודת בגרות. העיריה הציבה את החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני, והתוצאות אכן ניכרות שנה אחר שנה. אני גאה בעושים במלאכה, אנשי אגף החינוך, בתי הספר, וכמובן תלמידי העיר, ומבטיח להמשיך לפעול ולהשקיע כדי שמערכת החינוך העירונית תמשיך לעלות ולהשתפר, ותוביל את תלמידי העיר להישגים ולמצוינות".