ועדת המשנה לתכנון ובנייה חדרה אישרה השבוע בקשה של חברת קדישא להרחבת בית העלמין בחדרה לקבורת מכפלות, שדה ורוויה. עוד כוללת התוכנית: פיתוח, קירות תמך, גדרות, שירותים, מצללות וחנייה.

בית העלמין בחדרה. צילום: דוברות עיריית חדרה

האישור ניתן בהמשך לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כבר אשתקד, לתוכנית הרחבה כוללת של בית העלמין, כולל שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעוד בית עלמין והרחבת בית העלמין הקיים.

בית העלמין בחדרה הינו ציבורי עירוני והרחבתו תיתן פתרון ציבורי לצורכי העיר. התוכנית מציעה הרחבה ממערב ובצמוד לבית העלמין הקיים לטובת שטחי קבורה נוספים, ובסך הכל פוטנציאל קבורה של כ-4,500 קברים נוספים בצפיפות של כ-900 קברים לדונם.

בתוכנית המתאר לעיר חד/2020, רק חלק מהשטח יועד לבית עלמין וחלק אחר המוצע בתוכנית ההרחבה הוא שטח חקלאי, ומכאן הצורך בשינוי הייעוד של הקרקע.

על-פי התוכנית ישרתו המבנים הקיימים בשטח בית העלמין, למשל מתחם ההספדים, גם את השטח הנוסף שפיתוחו יכלול מערך שבילים, מערכות תשתית תת-קרקעיות, גינון והשקיה, ניקוז, סידורי אשפה, סידורי חנייה, ותכנון מפורט למערך הקברים.

יצוין בנוסף, כי ברשות פס"ח עליונה (פינוי, סעד וחללים) מוגדרת חדרה בין רשויות תר"ח (תחנת ריכוז חללים), ובית העלמין מוגדר כאתר מרחבי לקבורה ארעית, כך שהתוכנית מביאה בחשבון גם עובדה זאת. קבורה ארעית מיועדת בעיקר לקבורת אלמונים שטרם זוהו (באירועי אסון המוני, קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי) בשטחי קבורה ארעיים, לאחר נטילת דגימות לזיהוי בתחנת ריכוז החללים.