ישיבת מועצת העיר שהתקיימה לפני כשבועיים אישרה מינויים של שבעה נציגי ציבור חדשים לכהן בתפקידים ציבוריים ובהם רק אישה אחת, ליאת יעקב, שנבחרה כ"נציגת ציבור" לתפקיד דירקטורית בחברה לפיתוח ותיירות נתניה.

כזכור, מועצת הנשים העירונית, בניהולה של עו"ד אילנה בן שושן גורן, יועצת ראש העיר לענייני מעמד האישה, חרתה על דגלה לפעול לכניסת יותר נשים לוועדות עירוניות. מינויה של נציגת ציבור אחת מבין שבעה מינויים עומדת, לפיכך, בניגוד לעמדת מועצת הנשים.

יצוין, כי קביעת המועמדים לתפקיד 'נציג ציבור' היא בידי ראשי הסיעות השונות וברוב המקרים בוחרים ראשי סיעות את אנשי אמונם.נתניה היא אחת מ-24 ערים בישראל בהן פועלת תוכנית לשוויון מגדרי, בניהול יועצת ראשת העיר לענייני מעמד האישה. כדי לקדם את הנושא הקימה מועצת הנשים העירונית קבוצה, שתפקידה למפות את מצב נוכחות הייצוג הנשי כנציגות ציבור. פעילות מועצת הנשים מלווה על ידי מכון 'אדווה'.

נשות המועצה פנו לכל ראשי הוועדות בעירייה וביקשו את סיועם לעודד מינויים של נשים לתפקידים ציבוריים.

בתגובה על מינויה של אשה אחת בלבד לתפקיד נציגת ציבור נמסר מעיריית נתניה, כי ראשת העיר רואה חשיבות רבה בקידום נשים והיא אף מקיימת זאת הלכה למעשה ויותר מבכל רשות אחרת.

"בשדרה הניהולית של העירייה משולבות עשרות נשים בתפקידים בכירים ובהן סמנכ"לית משאבי אנוש, גזברית, יועצת משפטית, ראשת מינהל חינוך, ראשת מינהל תפעול ועוד. באשר לתאגידים עירוניים, העירייה פועלת בהתאם להוראות החוק ובכל קריקטוריוני התאגידים העירוניים קיים ייצוג הולם לנשים המהוות כשליש מהחברים. גם בוועדות העירוניות קיים ייצוג נשי ונשמח להגדיל את מספר הנציגות".