בודקים עם מפות מול החנייה ההרוסה. צילום: יגור צרנוב

בימים אלו נסלל כביש ההמשך לדרך יולניאה, הקרוי גם ארבע האגודות.  הכביש נסלל דרך רחוב שקמונה באופן שיקל את הגישה הישירה אל ומשכונת בית אליעזר.

את משימת הסלילה מבצע קבלן שזכה במכרז מטעם העירייה, אך בשבוע שעבר במהלך העבודות, נתקל הקבלן בחניות של בניין מגורים שעברו לו על התוואי, לפי המפות שברשותו.

במקום לעצור את העבודות, להזעיק את בכירי מחלקת ההנדסה העירונית ולהתייעץ, הוא החליט לפרק את החניות שעמדו בדרכו ללא שום התראה לתושבי הבניין ההמומים.

פה היתה חניה. צילום: יגור צרנוב

"במקרה הייתי בבית באותה שעה, פתאום אני שומע רעש הבנייה שהוא ממש קרוב, מסתכל מהמרפסת ולא מאמין, מפרקים לנו את החניות". כך מספר למיינט דייר בבניין ברחוב שקמונה: "ירדנו מהר למטה, יחד עם עוד שכנים לעצור את העניין".

כל השכנים ששהו בבניין ירדו במהירות למטה כדי לנסות לעצור את הקבלן ופועליו. במקום התפתחה מהומה ובכירי העירייה הוזעקו והוחלט לעצור את העבודות עד לבירור העניין, האם מדובר בטעות עתיקה  של הקבלן שבנה את הבניין לפני עשרות שנים? או בטעות של הקבלן המבצע?

מספר ימים לאחר מכן, נפגשו באווירה רגועה דיירי הבניין עם נציגי מחלקת ההנדסה העירונית והשוו מפות כדי לבדוק היכן הטעות. "מיינט חדרה" ערך שיחות גם עם מנכ"ל החברה הכלכלית, שי ארנט כהן, האחראית לפרויקט סלילת הכביש, וגם עם נציגות ועד הדיירים ומצא שעדיין הדעות נשארו חלוקות - למי שייך מקטע השטח הקטן של החניות שנהרסו?

האם זה שטח פרטי או ציבורי? אך בכל זאת, הגיעו בעירייה לסיכום עם הדיירים שהחניות שנהרסו יתוקנו ותוואי הכביש יתוקן כך שלא יפגע בחניות הבניין, מובן היה לחברה הכלכלית שאם לא כך היה המצב והדיירים היו פונים בנושא לערכאות משפטיות, העניין היה יכול לעכב את סלילת הכביש לתקופה ארוכה.

הריצוף בחניות הוסר. צילום: יגור צרנוב

שי ארנט כהן: "במהלך הבנייה של מעגל התנועה הסתבר שיש תושבים שיש להם שם בנייה של חנייה, מחוץ לחלקה שלהם. אני צריך לציין, שבכל מצב זו לא אשמת התושבים שלא יכלו לדעת זאת, אלא הקבלן שבנה את הבניין בזמנו. אבל כדי להתחשב בתושבים קודם כל, אז הוחלט קודם כל לעצור את הבנייה של מעגל התנועה ולהחזיר את המצב לקדמותו, כלומר לסדר להם את החנייה, למרות שהיא מחוץ לחלקה הפרטית שלהם ועתה נבדוק כיצד לתקן את תכנון הכביש כך שלא תידרש פגיעה בחנייה שלהם".

בהמשך לדבריו של ארנט כהן, שאל כתב מיינט, איך קורה שהקבלן שבונה כחוק את הכביש מטעם החברה הכלכלית ונתקל בחניות הפרטיות, לא עוצר לרגע? לא מעדכן את מהנדס העיר? לא מעדכן את אותך? לא מעדכן את הדיירים עצמם?  לפני שהוא מתחיל להרוס. על כך ענה ארנט-כהן: " זו באמת שאלה שאפשר לדון עליה, האם שיקול הדעת של הקבלן היה נכון?".