באגף החינוך של עיריית חדרה מגבשים תוכנית הנגשה כוללנית ארוכת טווח ומבוססת נתונים, המתייחסת לכלל התלמידים הלומדים בשטח שיפוטה של הרשות והזקוקים להנגשה במהלך שהותם במוסדות החינוך.

תוכנית ההנגשה היישובית נבנית בסיוע מומחי התחום מתוך מרכז התמיכה היישובי מת"י ובשיתוף צוותי החינוך במסגרות השונות.

גישה לאנשים עם מוגבלויות | צילום אילוסטרציה: דוברות עיריית כפר סבא

בשנת 1998 חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח, במטרה לתת מענה הולם לצרכיה של אוכלוסייה זו. בשנת 2005 התקבל בכנסת תיקון מס' 2 המכונה "פרק הנגישות", ובו נקבעה החובה להנגיש את הגופים הציבוריים, בהיבט של מבנים, תשתיות וסביבה, וכן את השירות הניתן לציבור במקומות אלה.

החוק מיושם באמצעות ביצוע של התאמות נגישות בכל תחומי החיים, כגון תעסוקה, בריאות, תחבורה, דרכים, שירותי שעת חירום, השכלה חינוך ועוד.

במת"י חדרה מסבירים כי מטרת הנגישות הפרטנית היא לאפשר לתלמידים עם מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי ככל הניתן בחיי המוסד החינוכי , כמו שאר בני גילם ללא מוגבלות.

האביזרים הטכנולוגיים המסופקים במסגרת התקצוב הנוכחי מיועדים לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, להנגיש עבורם פעילויות מהן היו מנועים עקב המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.