עלונים שפוזרו בשכונת שלמה בחדרה מעוררים זעם ברחבי העיר. מדובר בפלאיירים הקוראים לציבור החרדי להקפיד שילדיהם לא יתחפשו לשוטרים ולחיילים, כדי לא להידמות לחילוניים. תחת זאת, קוראים עלונים אלה למשפחות החרדיות ולמחנכים לעודד את הילדים להתחפש לדמויות של חכמים וצדיקים.

בשכונת שלמה, שצביונה משתנה בהדרגה לחרדי, פועלת ישיבת "כנסת יצחק", שבה לומדים מאות אברכים מהמגזר החרדי-ליטאי. בעבר נרשמו כמה תקריות בין תושבים לבין בחורי הישיבה.

אחד העלונים שחולק בשכונה. "להתרחק מכל אותם המקומות האסורים"

בעלון שכותרתו "הקריאה הקדושה של גדולי ישראל שליט"א", נכתב, כי יש להזהיר את הילדים לבל יתחפשו לשוטרים ולחיילים, וכי יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים, כדי שישאפו להיות כמותם.

"חינוך לנער על פי דרכו. קריאה קדושה להורי ומחנכי תשב"ר (תינוקות של בית רבן)", נכתב, "לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה, וללכת לצבא או לשירות לאומי ואזרחי, ועל כן, ודאי שחובה מוטלת על כל ההורים והמחנכים להחדיר בלבות הילדים הטהורים כבר מקטנותם את ההשקפה הנכונה, להתרחק הרחק כמטחווי קשת מכל אותם המקומות האסורים".

עוד נכתב בעלון, כי "עתה באנו לקראת ימי פורים שבהם נוהגים ילדי ישראל להתחפש. לתחפושות השפעה רבה על נפש הילדים ועל שאיפתם בחיים. כדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו, ודאי שיש להזהיר את הילדים לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזאת, כדי להיבדל מהם ומהמונם".

תחפושת של שוטר. צילום: ירון ברנר

תושב העיר, שנחשף לעלון, הביע השבוע תרעומת ואמר, כי "חיילים ושוטרים של מדינת ישראל הם טמאים בעיניהם, והם לא מכירים בהם, אבל את כספה של המדינה הם מכירים היטב ומקבלים באהבה, והרבה. החשש של הרבנים הוא שילדים יתחפשו לחיילים, ויתפתו חס ושלום לאהוב את הצבא ולא יסכימו להיות בחורי ישיבות".

תושבת אחרת הוסיפה, כי "אין גבול לציניות. כואב מאוד לקרוא כמה בוז יש להם כלפי חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, וגם מעציב לראות כמה צביעות. מה הם עושים כאן, אם הם לא מאמינים בערכי המדינה הזו? למה הם כאן בעיר הזו, למה הם מקבלים ממנה שירותים, למה הם פועלים מחדרה אם הם בזים כל כך לחילוניים? שייפעלו מבני ברק או ממאה שערים, אם כל כך מפחיד אותם שילדיהם יידמו חלילה לחילוניים".