מצלמות אבטחה ומערכת כריזה חדשות הותקנו בימים האחרונים בפארק נחל חדרה, שצובר תיאוצה עם השדרגים בו ובכללם - עמדת התצפית ופארק הכרישים המיועד.

הנתונים מהמצלמות יועברו ל"מוקד רואה" אשר יפקח מרחוק על הנעשה בפארק ויוכל להזמין אבטחה ושיטור במקרים יוצאי דופן. כמו כן, גם מערכת כריזה מרחוק הותקנה במקום, אשר יאפשר למוקדן לדבר או להזהיר מבלים שעושים שימוש לא נכון או מסוכן במתקנים שבמקום.

מצלמות אבטחה חדשות בפארק נחל חדרה | צילום: נחלים

רק לאחרונה, באמצעות חברת "נחלים" לפיתוח תיירות חדרה, פרסמה עיריית חדרה קול קורא להפעלה של מרכז צלילה בפארק. מטרת הקול קורא היא הפעלה של מרכז צלילה אשר יאפשר לכל המעוניין לצלול באזור שפך נחל חדרה לצורך צפייה בכרישים במהלך החודשים נובמבר-אפריל, תקופת פעילות המושכת כרישים רבים אל שפך הנחל.

מרכז הצלילה יופעל בימים ובשעות שבהם הפארק פתוח לקהל הרחב, למעט בימים שבהם מתקיימים אירועים עירוניים בפארק, על-ידי העירייה או חברת "נחלים", שעליהם תימסר הודעה זמן סביר מראש.

מצלמות אבטחה חדשות בפארק נחל חדרה | צילום: נחלים

במסגרת הפעלת המרכז יגבה המפעיל תמורה בגין מוצרים ושירותים שיינתנו על-ידו, כאשר לתושבי חדרה תינתן הנחה של 10 אחוז בהצגת תעודה מזהה.

מדובר בפיילוט אשר במסגרתו תינתן הזכות להפעיל את המרכז לתקופה שבין 15 בנובמבר 2018 עד 30 באפריל 2019. לאחר תקופת הפיילוט תחליט החברה, על-פי שיקול דעתה ובהתאם לשביעות רצונה, אם להמשיך את ההתקשרות עם הזוכה לארבע תקופות פעילות נוספות.

מוקד רואה - נחל חדרה | צילום: נחלים

העניין הרב שמעורר הנושא נובע מהתופעה של להקות כרישים המגיעים אל חופי חדרה, המושכת מספר רב של מבקרים בפארק נחל חדרה.

בעיריית חדרה מודעים לכך שהכרישים בשפך נחל חדרה הפכו למוקדי משיכה לתיירים ומבקרים מכל רחבי הארץ. מאז החלה התופעה פועלת העירייה להסדרת הנושא, הן מבחינת בטיחות ציבור המתרחצים, צוללנים וכלי שיט המגיעים לאזור, והן כחלק מפיתוח התיירות בעיר חדרה.