השלט יצטרך להתחלף בקרוב. הרב איש חי | צילום איתמר רותם

בפסק דין שיצא לפני כשבועיים החליטה השופטת ריבי למלשטריך-לטר לבטל את החלטתה של עיריית חדרה לשינוי בפועל של שמו של רחוב "הראשונים" בשכונת גבעת אולגה לרחוב "הרב בן איש חי" ולהחזיר לרחוב את שמו המקורי.

בפסק הדין מבקרת השופטת בצורה חריפה למדי את אופן התנהלות העירייה בקבלת ההחלטה לשינוי שם הרחוב, ובסופו של פסק הדין הורתה השופטת שהעירייה תישא גם בהוצאות המשפט של העותרת בסך של 10,000 שקלים.

העותרת כנגד החלטת העירייה היא תושבת מתגוררת ברחוב "הראשונים" בגבעת אולגה. החל מחודש ספטמבר 2017 היא שמה לב כי תוכנת הוויז מכנה את הרחוב בו היא גרה בשם "הרב בן איש חי".  גם בדרישת תשלום הארנונה שקבלה באותו המועד הופיע לראשונה שם הרחוב כ "הרב בן איש חי".

היא פנתה ביום 12.9.17 לעירית חדרה ובקשה לקבל את כל החומר הקשור לשינוי שם הרחוב לפי חוק חופש המידע . בתשובה שקבלה העותרת ביום 18.10.17 הודיעה לה העירייה כי שמו של רחוב "הראשונים" שונה בשני שלבים לשם הרחוב "הרב בן איש חי ", שינוי שלא קבלה עליו כל הודעה קודם לכן.

עקב תשובת העירייה, הגישה העותרת בקשה לבית המשפט שיורה על ביטול ההחלטה לשינוי שם הרחוב, שכן לדעתה, ההחלטה התקבלה באופן בלתי תקין ובניגוד לחוק. התושבת, כמו רבים מתושבי שכונת גבעת אולגה, ציינה כי היא רואה ברחוב "הראשונים", ביחד עם "גן הראשונים" הסמוך לו ו"בית חנקין" מעין משולש הנצחה היסטורי לראשוני ומייסדי היישוב גבעת אולגה.

העותרת מייחסת את מהירות התגובה של העיריה ואת הסכמתה ללא דיון כלשהו לשינוי השם, לכדאיות משיקולים של כוחות פוליטיים לכאורה.

איך הכל התחיל?

כמעט לפני עשור, בתאריך  21.7.09 פנה הרב הראשי של חדרה, שמעון ח. ביטון ליו"ר ועדת השמות בעירייה, הרב בנצי נורדמן, ובקש להנציח את שמו של רבנו יוסף חיים זצוק"ל הידוע בכינויו "בן איש חי", עם מלאת 100 שנה לפטירתו.  

עוד התבקש כי ההנצחה תהיה ברחוב הראשונים בכניסה לגבעת אולגה, שם שוכן בית הכנסת "ישורון" לעולי בבל, ובקש לקבל את האישור לפני יום 2.9.09, יום ההילולה של הצדיק . החלטה הראשונה על שינוי שם של חלק מרחוב "הראשונים" לטובת "הרב בן איש חי "התקבלה ביום 11.8.09 בוועדת השמות של מועצת העיר חדרה ואושרה כבר למחרת על ידי מועצת העיריה בניהולו של היו"ר חיים אביטן.

בפועל היה זה אישור רק להחליף חצי משם הרחוב לטובת "הרב בן איש חי " והחצי השני נשאר "הראשונים". לאחר ההחלטה לא היה כל דיווח של העיריה לשר הפנים על שינוי שם הרחוב.

שבע שנים לאחר מכן, בתאריך 10.2.16 התכנסה שוב ועדת השמות. הישיבה נוהלה על ידי חדוה יחזקאלי, סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת השמות באותו המועד. במסגרת דיון ב"שונות" נרשם שנאמר כך : "הרחוב נחלק לשניים בין רח' הראשונים לרח' בן איש חי. בהתאם לחוות דעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  שינוי רחוב ופיצולו אינו מומלץ מאחר והדבר יגרום לבעיות בירוקרטיות רבות, לתושבים הרשומים בו. הועדה החליטה, שכל רחוב הראשונים יקרא מעתה רחוב הרב בן איש חי ".

ביום 29.6.16 החליטה מועצת העיר לאשר את הפרוטוקול של ועדת השמות, ברוב של 14 חברי מועצה מול שלושה מתנגדים. שבועיים לאחר מכן, ביום 13.7.16 פנתה העירייה ללשכת שר הפנים ואל מערך המחשוב של רשות האוכלוסין על מנת לעדכן את שינוי שמו של רחוב הראשונים.

לפי החוק, מתי ניתן להחליף שם רחוב?

פקודת העיריות  קובעת את סמכותה של העירייה לקרוא שמות לרחובות ואף לשנותם וזאת כשיש צורך בכך. הסמכות נתונה למעשה למועצת העירייה, היא זו שמחליטה בשם העירייה. הפקודה קובעת את הכללים והתנאים במסגרתם חייבת העיריה לפעול:

השלט יצטרך להתחלף בקרוב. הרב איש חי | צילום איתמר רותם

"-העירייה לא תקרא שם של רחוב על שם אישיות  אלא אם זימנה את בני משפחתו על מנת לשמוע את דברם.

"- העירייה לא תשנה שם של רחוב, אלא אם קיימה קודם לכן את התנאים הבאים:  חודש לפני מועד הדיון במועצת העיר פורסמה מודעה על הכוונה לשנות את שם הרחוב., הפרסום יהיה בתקשורת, כלומר לפחות בשני עיתונים יומיים בשפה העברית (שאחד מהם נפוץ) וגם בעיתון מקומי. הפרסום יהיה גם במשרדי העירייה וכן במקום הציבורי הנוגע בדבר. מועצת העירייה אפשרה לנציגות דיירי המקום להופיע בפניה או בפני ועדה שהקימה להשמיע את טענותיהם  וההחלטה התקבלה ברוב של שני שליש מחברי המועצה".

בנוסף, קיים נוהל בעיריית חדרה ששמו "ועדת שמות"  מטרת הנוהל להגדיר קריטריונים למתן שמות הרחובות בעיר חדרה. על פי פקודת העיריות לשינוי שמו של רחוב כשהשם הוא בעל משמעות לאומית או ממלכתית, נדרש אישור של הממשלה או ועדת השרים שהוסמכה לכך. לפי הנוהל את הבקשה למתן שם לרחוב יש להגיש על גבי טופס ,שם יש צורך לפרט את הקשר של המבקש לבקשה, את הנימוקים לבקשה, את הפעילות הציבורית או ההתנדבותית בחדרה שמלא נשוא הבקשה, או פעילות ארצית או לאומית שלו בארץ ובחו"ל בתוספת מכתבי המלצה מטעם אנשי ציבור.

ביקורת השופטת על העירייה- מתוך פסק הדין

בפסק הדין ציינה השופטת: "ההחלטה לשינוי שם הרחוב בשנת 2016 לא באה בעקבות בקשה רשמית כלשהי - ראינו בנוהל העירייה שתקף משנת 2012 כי כל פניה לשינוי שם רחוב צריכה להתחיל בבקשה לפי טופס ספציפי. לא הוצגה כל בקשה להמשך שינוי שמו של כל הרחוב. ההסתמכות על מכתב של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכלל איננו מתייחס לרחוב הראשונים , והמכתב רק מזכיר בדרך של המלצה את הקושי הבירוקרטי שגורם פיצול של שם רחוב, אך להסתמך על כך זו תואנת שווא לשינוי שם הרחוב.  למרות שתקנות העיריות קובעות בצורה מפורשת בתקנה 5 את זכותה של העיריה לתת שם לכל חלק של רחוב שחולק, היוזמה לכך, בשנת 2016, לשינוי בפועל של כל שם הרחוב מ"הראשונים" ל"רב בן איש חי", היא יוזמה שלא ברור מה מקורה, ואין לי אלא להעריך כי מדובר ביוזמה פנימית, של מישהו מחברי מועצת העיריה או מחברי ועדותי.   

                   יחזור להיות הראשונים | צילום: איתמר רותם                           

"במועצת העירייה כלל לא נידונה השאלה האם לצורך האדרת שמו של הרב בן איש חי והנצחתו, יש צורך דווקא להחליף שם של רחוב משמעותי הנושא את השם "רחוב הראשונים". חדרה הינה עיר בהתחדשות ובבניה, נוספים רחובות וככרות חדשים, שניתן לקרוא אותם על שם מונצחים חדשים. כדי להנציח דמויות חשובות, אין צורך בהכרח להחליף  שמות רחוב קיימים בעלי משמעות לאומית ממלכתית. אין סיבה לכאורה למחוק ערכים חשובים אחרים, כשיש הזדמנויות של רחובות וככרות חדשים. לדוגמא – רחוב הקרן הקיימת לישראל הוחלף כולו בשם "הרב דוד משתה", חלק מרחוב הנשיא ויצמן הוחלף בשם "הרב עובדיה יוסף".

"פקודת העיריות קובעת באופן נחרץ כי לא יהיה שינוי כלשהו של שם רחוב, ללא קיום דרישת הפרסום. דרישת הפרסום היא מכוח החוק, ונדרשת מטעמים של הגינות מנהלית, מטעמים דמוקרטים על מנת לאפשר את שיתוף הציבור הרלוונטי ומטעמי שקיפות ובקרה. הפרסום נדרש בדיוק מהסיבה ששינוי שמות רחובות לא אמור להתבצע  ללא ידיעת הציבור ומאחורי גבו, כמתנות בסתר בין סיעות, תוך הפקעת זכות השיתוף של הדיירים. לא פורסמה כל מודעה חודש לפני התכנסות מועצת העיריה על הכוונה לשנות את שם הרחוב. לא היה פרסום קודם להחלטה הראשונה וגם לא היה פרסום קודם להחלטה השנייה. מאחר ולא היה פרסום כלשהו, גם לא הוזמן הציבור המעוניין להשמיע את טענותיו בהקשר זה, ונמנעה מהציבור הזכאי לכך לפי החוק, זכות הטיעון.

"עירייה רשאית לשנות שם רחוב רק בחודש אוקטובר של כל שנה  - העיריה התעלמה גם מסעיף זה בתקנות, והחליטה על שינוי שם רחוב בהחלטת מועצת העיריה לפי אילוצים אחרים".  

סיכום פסק הדין של השופטת:

"נוכח הפגמים הרבים והמהותיים שנפלו בקבלת ההחלטות על שינוי שם  רחוב הראשונים, יש להכריז על ביטול ההחלטה על שינוי שם הרחוב. רחוב הראשונים ימשיך להיקרא רחוב הראשונים. המסקנה הבלתי נמנעת מסקירת התנהלות העירייה הינה כי יש להורות על ביטול שינוי השם של רחוב ראשונים, באופן שרחוב זה לא יקרא על שם הרב בן איש חי.

העירייה תישא בהוצאות העותרת בסך של 10,000 ₪ שישולמו בתוך 30 יום מהיום".

מעיריית חדרה נמסר: "מדובר בהליך המתייחס להחלטה על שינוי שם רחוב שהתקבלה בקדנציה הקודמת, ובשל הרצף השלטוני נמשך יישומה עד עתה. עיריית חדרה מכבדת כל החלטה של בית המשפט".