השפל בשוק הדירות הולך ומחריף: דו"ח של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר חושף כי ברבעון השני של 2018 נרכשו 23.2 אלף דירות בישראל, כולל רכישות במסגרת "מחיר למשתכן", הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז הרבעון השני של 2014 אשר עמד בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס.

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד זוהי ירידה של 4% וירידה חדה יותר, של 12% בהשוואה לרבעון הקודם. בניכוי מכירות במסגרת "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה" הסתכמו העסקאות ברבעון השני השנה ב-21.5 אלף דירות בלבד, הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות "במחירי שוק" מאז הרבעון האחרון של 2011 אשר עמד בצל המחאה החברתית. מדובר ברצף הירידות הארוך ביותר לפחות מאז תחילת העשור הקודם.

שכונת עין הים. צילום: איתמר רותם

בחדרה בולטת התופעה במיוחד. ברבעון השני, נרכשו בחדרה כ151 דירות להשקעה,  מדובר בכ30 אחוז פחות מהרבעון המקביל אשתקד (אחד מנתוני הצניחה הגדולים בארץ) וב 11 אחוז פחות מהרבעון הקודם השנה.

בדירות יד שניה, נרשמו כ940 רכישות בחדרה, שפה כמעט ולא חל שינוי משנה שעברה, סה"כ ירידה ב0.3 אחוז ועליה של 0.1 –עשירית האחוז מהרבעון הקודם. (תמונה 2) לעומת זאת, ברכישות של דירות חדשות חלה ירידה דרסטית, כ 47 אחוז פחות רכישות של דירות חדשות מהתקופה המקבילה בשנה שעברה, זו הירידה הגבוהה ביותר שנרשמה בישראל וכ33 אחוז פחות רכישות מהרבעון הראשון של שנת 2018.

שכונת הפארק. צילום: איתמר רותם

סך הכל, נרשמו כ 1337 דירות שנרכשו באזור חדרה כולל דירות עם מחיר למשתכן, מדובר בירידה הגבוהה בישראל, לעומת הרבעון השני של 2017 , ירידה של כ21.5 אחוזים בהיקף העסקאות.

הירידה ברבעון השני בחדרה בולטת גם לעומת הרבעון הראשון של שנת 2018 , כשברבעון השני נרשמה ירידה של כ12.7 אחוז בהיקף עסקאות הנדל"ן למגורים לעומת תחילת השנה.