הוועדה המקומית אישרה בתנאים את התוכנית להקמת שכונת הנחל, המתוכננת להיבנות סמוך לחפציבה, ותכלול יותר מ-2,500 יחידות דיור חדשות

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערכה דיון להפקדה על שכונת הנחל, המתוכננת לקום במרחב הנמצא בין כביש החוף לכביש מס' 4, מדרום לחוות חפציבה ומצפון לדרך השלום.

מדובר בתוכנית שלד להקמת שכונה מגורים חדשה על שטח כולל של כ-1,072 דונם, הכוללת 2,587 יחידות דיור וכן 250 יחידות לדיור מיוחד (דיור מוגן), שטחים למבני ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה, ושטחים ציבוריים פתוחים, וכן הקצאת שטחים פתוחים לשימור וטיפוח בית הגידול של פרפר כחליל הגליל ומינים אחרים, תוך שילוב והתאמה לשכונת חפציבה הקיימת.

תסקיר השפעה על הסביבה לימד כי בנוסף לקיומה של אוכלוסיית פרפרים, קיים רכס כורכר לאורכה של דרך ארצית מס' 2 וכן מערכת אקולוגית נדירה הכוללת הרכבי צמחיה של שיחים ופרחי בר מוגנים ונדירים.

תוכנית השלד קובעת עקרונות תכנוניים בכל הנוגע לחיבוריות עירונית בין השכונה החדשה לשאר חלקי העיר; מתאם תכנוני לכלל הסביבה כולל שכונת חפציבה וחוות חפציבה; חיבוריות סביבתית תוך שמירה על המגוון הביולוגי של הסביבה הטבעית וכן ממשק חיוני בין שטחים פתוחים לשטחי הפיתוח והבינוי.

שכונת הנחל החדשה בחדרה (הדמיה: עיריית חדרה)

התוכנית קובעת היקפי בינוי ועקרונות למרקם הבנוי, וכן את גריד הרחובות בשכונה ואת החיבוריות התנועתית ליתר חלקי העיר. התוכנית המפורטת תכלול פרוגרמה לשטחי ציבור, ותטפל בנושאים הסביבתיים והאקולוגיים, רכס הכורכר, נחל חדרה, השטחים הפתוחים ועוד.

התוכנית מבקשת לייצר שכונת מגורים איכותית וסביבת מגורים הכוללת מערכת קשרים פנים שכונתית, בין חלקי השכונה ואל חלקי העיר השונים ולשכונות סמוכות, וזאת באמצעות מערכת
שבילים, רחובות פעילים ונוחים להליכה ומערך שטחים ציבוריים פתוחים בתוך השכונה.
פרישת מבני הציבור הינה כזאת המייצרת מערכת שימושים נגישה ומרחקי הליכה קצרים והינם בסמיכות לשטחים הציבוריים הפתוחים וכניסה למבני הציבור ממערכת השבילים הירוקים.

השכונה החדשה תכלול מגוון טיפוסי בינוי למגורים בגבהים משתנים של 4 קומות עד 19 קומות. במפגש עם שכונת חפציבה מתוכננת טיילת ירוקה משותפת ולאורכה מבנים בגובה מרוכך של 6-4 קומות בלבד.

הוועדה המקומית המליצה לאשר את התוכנית (בתנאים) בוועדה המחוזית, והסבירה כי התכנון המוצע עולה בקנה אחד עם התכנון המתארי המאושר. בנוסף משלימה התוכנית את המרקם העירוני בצפון העיר ומטשטשת את הניתוקים הנוצרים לאור קיומן של תשתיות ארציות בהיקף השכונה.

התוכנית מציעה שכונת מגורים איכותית המתקיימת בסינרגיה עם השטחים הפתוחים הייחודיים הסובבים אותה, משפיעה בחיוב על השירותים הציבוריים המתקבלים בשכונת חפציבה הקיימת, ומתקשרת לדרך השלום מדרום לה.