בגני הילדים בחדרה החל לפעול פרויקט "אני והשוטר שלי", שמטרתו חשיפת ילדי הגן לתפקידי המשטרה והשוטרים, פיתוח קשר אישי בין הילדים לבין השוטר הקהילתי והקניית כללי התנהגות בתחום הביטחון האישי.

הפרויקט משותף לאגף החינוך, המחלקה לחינוך קדם יסודי בניהולה של גילה גואטה, האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך, והשיטור הקהילתי במשטרת ישראל, והוא מופעל מתוך ראיית החשיבות בשינוי תדמיתו של השוטר בעיני הילדים והפיכתו מגורם מאיים לגורם מסייע הפועל למען האזרחים תוך הקפדה על אכיפת החוקים.

השותפים לפרויקט מאמינים שחשוב להתחיל בהסברה כבר בגילאים הרכים על תפקיד השוטר ופעילויותיו השונות במסגרת הקהילה, במטרה לטפח אזרחות טובה, לקרב את הילדים אל עבודת השוטר ולהקנות להם אמון והזדהות כלפי המשטרה וכוחות ההצלה הישראליים.

בהתאמת התוכנית לילדי הגן השתתף רס"מ אלירן מתחנת חדרה השנה מ' מש"ק (מרכז שיטור קהילתי) אשר הכין תוכנית שנבנתה על בסיס ההנחה, כי ילדים בגיל הרך לומדים את המציאות שבה הם חיים בדרך של גילוי, חקר, ניסוי ותהייה, והיא מבוססת על מפגשים חווייתיים עם השוטר המשובץ לגן הילדים.

באמצעות הקשר הבלתי אמצעי עם השוטר ניתנת לילדים אפשרות להיחשף למדיו ולאביזרים הנלווים שברשותו, וכן להכיר את האמצעים שבהם נעזרת המשטרה לביצוע משימותיה (ניידת, רובוט, סוסים וכלבים). הפעילויות מאפשרות לילדים לבטא את רגשותיהם הגלויים והסמויים כלפי הנושא.

במסגרת התוכנית מכירים הילדים את השוטר, את משמעות המדים, יבינו את חובת המשטרה לאכוף כללים וחוקים ההכרחיים לקיומה של חברה מתוקנת, וכך הם יוכלו להתייחס לדמות השוטר, ללא סטריאוטיפים וללא דעות קדומות. הקשר הייחודי שנוצר בין השוטר לבין ילדי הגן, הופך את השוטר לדמות משמעותית, העשויה להשפיע על התייחסותו ועל תפיסותיו של הילד לשוטר ולמשטרה בכלל.

השוטרים המשתתפים בתוכנית הם שוטרים קהילתיים, אשר לפני כניסתם לגנים עוברים השתלמות מיוחדת הכוללת הדרכה שנועדה להכין אותם למפגש עם ילדי הגן. ההדרכה מתקיימת בהשתתפות מפקחות גני ילדים ויועצות חינוכיות לגיל הרך.

הודות להדרכה מותאמים המפגשים לגיל הילדים ולרמת התפתחותם, והם חושפים את ילדי הגן לתפקידי המשטרה והשוטרים; מסייעים לפיתוח קשר אישי בין הילדים לבין השוטר הקהילתי; להקניית כללי התנהגות בתחום הביטחון האישי; עידוד ההורים לקחת חלק בפעילויות ולסייע לילדים להפנים את הערך של שמירת החוק; וכמובן טיפוח אזרחות טובה.