מדובר בדמות מאוירת של ילד, שנועדה למשוך את עין הנהגים ולהסב את תשומת לבם למעבר החצייה, במטרה שיאטו את מהירות נסיעתם ויאפשרו לילדים לעבור בבטחה.
במקביל נועדה הדמות להזכיר גם לילדים כי עליהם לחצות אך ורק במעבר החצייה, ולעשות זאת על-פי כל כללי הזהירות בדרכים שאותם הם לומדים בגנים ובבתי הספר. את הפרויקט מוביל חבר הנהלת העיר שי ברכה בשיתוף ועד שכונת הפארק. לאחר שהציגו בפני ראש העיר צביקה גנדלמן וזכה לברכתו, יבוצע הפרויקט כפיילוט על-ידי אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) של העירייה.