יותר מ-650 מתלמידי חדרה ייהנו משיעורים פרטיים מקוונים, באמצעות אגף הרווחה העירוני, וזאת כחלק ממיזם שמוביל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

לדברי הממונה על תיק הרווחה בעיריית חדרה, המשנה לראש העיר בועז ביטון, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל רכש 100 אלף חבילות של פרויקט yschool - מיזם לשיעורים פרטיים מקוונים בשיתוף שלום אסייג - במטרה לחלק אותן לבני נוער בפריפריה ובשכונות מצוקה ברחבי הארץ. כאמור, בין הערים שזכו להיכנס לפרויקט נמצאת העיר חדרה אשר מאות מתלמידיה יקבלו בקרוב את הקודים לצורך הכניסה למערכת.

לדברי השר אריה דרעי, יותר מ-40 אחוז מתלמידי ישראל נזקקים לשיעורים פרטיים, אך משפחות רבות אינן יכולות לממן זאת לילדיהם. השר דרעי: "שמתי לי למטרה לצמצם את הפערים בין המרכז לפריפריה, בעיקר בתחום החינוך. אנחנו לא באים במקום משרד החינוך, אלא רוצים לעזור לפריפריה במקום שבו אנחנו יכולים, ובתקציבים שיש לנו, בעיקר בחינוך הלא-פורמלי. לכן כשהציגו בפניי את הפרויקט שיזם שלום אסייג, ראיתי שכל ילד יכול להתחבר מכל מקום לשיעורים פרטיים בכל מקצוע, ובכל התחומים, שיכולים לקדם ולהביא אותו לרמה של כל ילד אחר במדינה".

במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מעדכנים כי עד כה קיבלו כבר עשרות אלפי תלמידים מרחבי הארץ את הקודים המיוחדים לכניסה למערכת. במשרד צופים שהשימוש במערכת יביא לזינוק באחוזי הבגרויות בקרב התלמידים.

כזכור, בהחלטת ממשלה נקבע כי אזורים ושכונות ברשויות המקומיות המדורגים במדד חברתי כלכלי של הלמ"ס בדירוג 8-1, יוגדרו כפריפריה חברתית ויוכנסו לטיפול המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. במסגרת זו מתאפשר למשרד לתת מענה נרחב לשכונות באזור חדרה הזקוקות לסיוע המשרד. השכונות הנכללות תחת אחריות המשרד יזכו לסיוע וקידום במגוון תחומים, ביניהם חינוך בלתי פורמאלי, תעסוקה, פיתוח פרויקטים, קידום צעירים ועוד.

כזכור לפני כשנה, עוד בטרם מונה אריה דרעי לשר הפנים והוחלט להרחיב את סמכויותיו על ידי הקמת משרד הפריפריה, פנה אליו המשנה לראש העיר בועז ביטון וביקש ממנו להכליל את שכונת גבעת אולגה בתחום המשרד. בעקבות פנייתו נבחן הנושא, וגבעת אולגה אכן הוכנסה לתחום הטיפול של המשרד לקידום פריפריה, ובכך נוספה לשכונות אחרות בחדרה, כמו הפועל המזרחי, יוספטל, סלע, גזית, רסקו וגני אלון.

בועז ביטון: "לא יכול להיות ששכונה גדולה וחשובה כמו גבעת אולגה, שנמצאת בדירוג סוציו אקונומי נמוך לא נמצאה בפרויקט שיקום שכונות. אני מברך על החלטת הממשלה המאפשרת  הרחבת השכונות על פי מדד דירוג הלמ"ס, ובכך התאפשרה הוספתה של שכונת גבעת אולגה יחד עם עוד עשרות רבות של שכונות ברחבי הארץ".